Hlavní navigace

Nový informační systém pro VŠ zdarma - univerzity tím ušetří miliony korun

[Tisková zpráva] Do dvou let budou moci vysoké školy v České republice a na Slovensku zdarma využívat zcela nový studijní informační systém. Ten bude obsahovat řadu inovativních uživatelských funkcí, např. propojení sociálních sítí studentů a absolventů, nástroje pro spolupráci se spolužáky atd. Tím, že je k dispozici zdarma, ušetří školy miliony korun ročně. Unikátní informační systém pro univerzity EDU | One vyvíjí společnost IS4U působící v inkubátoru Jihomoravského inovačního centra (JIC). Dokončení vývoje IS se plánuje na první polovinu roku 2013.

Sdílet

EDU | One je informační systém zaměřený na podporu libovolného stupně studia včetně celoživotního vzdělávání. Systém bude například podporovat souběh různých typů studií v rámci jedné vysoké školy či organizaci libovolně dlouhých časových období s harmonogramem událostí akademického roku. Produkt tak představuje plnohodnotný studijní informační systém, který podporuje evropský kreditní systém ECTS a legislativní požadavky České i Slovenské republiky.

Vývoj EDU | One byl zahájen vloni na podzim, na letošní rok se předpokládá vznik technického preview. Jeho dokončení se plánuje na jaro 2013. Již nyní má o něho zájem řada českých a slovenských vysokých škol.

„V rámci partnerského programu získá každá přihlášená škola právo ovlivňovat podobu systému a současně možnost získat celý informační systém po jeho dokončení zcela zdarma,“ vysvětluje řešení systému a obchodní model Milan Šorm, hlavní architekt projektu.

EDU | One partnerským univerzitám přinese nejen „řešení na míru“, ale i značnou finanční úsporu. Standardní informační systém může školu stát ročně několik milionů korun. Právě tyto prostředky lze v době finančních škrtů použít na jiné aktivity. Předností EDU | One je také uživatelská filozofie založená na myšlence sociálních sítí pro studenty a absolventy.

Studenti školy budou moci systém využívat v základní verzi zdarma s možností rozšířit své uživatelské rozhraní o placené, nadstandardní funkce, jako jsou například integrace s prostředím sociálních sítí a nástroje pro spolupráci se spolužáky, přístup přes mobilní zařízení či okamžitá informace o změnách ze strany učitelů atd. Studenti tak budou moci používat pouze pro ně užitečné a upřednostňované funkce. Na základě těchto preferencí bude informační systém dále vyvíjen a směřován jeho vývoj tak, aby pokryl veškeré požadavky univerzity i jejich studentů.

Technologicky je EDU | One vyvíjen na platformě operačního systému Microsoft Windows, webového serveru IIS, frameworku .NET, využívá technologii WPF a databázové systémy MS SQL Server nebo Oracle Database. Architektura systému počítá s propojením na ostatní systémy vysoké školy prostřednictvím integrace na existující Enterprise Serial Bus (servisně orientovaná architektura).

Firma má zájem nejen o česko-slovenský trh, který skýtá po­tenciál cca 650 tisíc vysokoškolských studentů, ale také o vzdělávací instituce dalších zemí ve střední Evropě.

Univerzity v České republice mají od tohoto dne možnost podílet se na vývoji informačního systému a určit si tak nasměrování dalšího vývoje. První setkání proběhlo dnes v Technologickém centru v Hradci Králové. Ve Slovenské republice společnost zahájila svůj partnerský program již 30. listopadu loňského roku v Těrchové. Vývoji nového systému se již nyní věnuje více než 10 osob a počet se má zvyšovat.

---

O společnosti IS4U, s.r.o.

IS4U, s.r.o. je původní česká sof­twarová společ­nost orientovaná  na návrh, realizaci a provozování informačních systémů a aplikací u zákazníků, kterým nevyhovuje tradiční typové řešení jejich problémů. Společnost vznikla v roce 2010 a byla založena bývalými pracovníky přední české univerzity, kteří po více než deset let zajišťovali koncepci a rozvoj informačních a komunikačních technologií nejen na své domovské univerzitě. Řešení v oblasti IT, na jehož vytvoření se přímo podíleli také naši současní spolupracovníci, byla postupně nasazena na pěti univerzitách v České a Slovenské republice.