Hlavní navigace

Nový nástroj pro vizuální návrh databázových modelů

[Tisková zpráva] Nový nástroj pro vizuální návrh databázových modelů

Sdílet

Po devíti měsících vývoje přichází česká společnost Inventic s.r.o. s ambiciózním projektem – nástrojem pro vizuální návrh databázových modelů s plnou podporou ORM frameworků. Na trhu dosud neexistoval žádný podobný software s tak rozsáhlými funkcemi, jaké přináší ORM Designer v této oblasti. ORM Designer lze přirovnat ke staršímu programu DBDesigner, narozdíl od něj má však užší vazbu na jednotlivé ORM frameworky. V současné době ORM Designer podporuje PHP frameworky Propel a Doctrine v kombinaci s MVC frameworkem Symfony.

Hlavní předností nového software je možnost vizuálně editovat definiční soubory databázového a ORM modelu. Tím omezuje nutnost psaní velkého množství textových definic v různých formátech na minimum. To je pokrokový přístup v tvorbě aplikací využívajících ORM framework pro manipulaci s daty. Dosud bylo potřeba model navrhovat dvakrát – nejprve jako vizuální model a následně pomocí textových definic. Jakékoli změny provedené ve vizuálním modelu pak bylo nutné ručně zanášet do definic. Jejich ruční editace vyžadovala přesnou znalost formátů a navíc mohlo snadno dojít k překlepům a způsobit tak nefučnost celého systému. Nevýhody tohoto přístupu ORM Designer zcela eliminuje.

ORM Designer umí databázové definice automaticky načíst, vytvořit z nich vizuální model a poté do těchto souborů zpět exportovat. Díky exportům do definičních souborů (nyní ve formátu XML či YAML v závislosti na podpoře PHP frameworku Propel a doctrine) vývojářům umožňuje mnohem snazší a pohodlnější práci. Namísto editací definic umístěných v mnoha souborech na několika místech vývojář edituje vše v grafickém editoru. V současné době se vývojářský tým připravuje na implementaci podpory nových ORM frameworků. Cílem společnosti je oslovit ještě širší spektrum vývojařů pracujících s odlišnými frameworky a usnadnit jim tak jejich každodenní práci.