Hlavní navigace

Nový obsah webových stránek

[Tisková zpráva]

Sdílet

Nový obsah webových stránek

Praha, 16. ledna 2003 – Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) představuje nový obsah a design webové prezentace. Přehledná navigace, uživatelsky příjemné prostředí a zejména obsahová hutnost jsou klíčovými prvky nových stránek na internetové adrese www.apvts.cz

„Ke změně internetové prezentace nás vedla potřeba poskytnout návštěvníkům stránek z řad jak obecné veřejnosti, tak i významných telekomunikačních společností sdružených v asociaci, přidanou hodnotu vyplývající z poslání asociace – Vytvářet optimální podmínky pro rozvoj činnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí v České republice,“ komentuje obsah nových stránek předseda APVTS Svatoslav Novák. „Na stránkách lze nalézt informace od analýz mapujících telekomunikační prostředí u nás a ve světě, přes návrhy a stanoviska k úpravě telekomunikačního prostředí vycházející z pracovních skupin asociace, až po znění telekomunikačního zákona a komentování zkušeností ze zahraničních trhů,“ doplňuje.

Struktura nové internetové prezentace je postavena na jednoduchém a přehledném hlavním menu, ve kterém si mohou návštěvníci vybrat podle svého zájmu z těchto odkazů: O asociaci, Řešené projekty, Vstup pro členy a Tiskové centrum.

Jednotlivé tematické oddíly přinášejí konkrétní informace určené pro tu kterou cílovou skupinu. Odkaz O asociaci například informuje o předmětu činnosti asociace, jejích stanovách, členech a umožňuje zájemcům zjistit podmínky členství v asociaci včetně možnosti vyplnění a zaslání přihláškového formuláře. V oddíle Řešené projekty se dozvíte více o konkrétních projektech, na kterých pracují odborné skupiny složené ze zástupců členů asociace. Pro členy asociace je pak na stránkách speciální odkaz, ve kterém lze naleznout detailní informace z českého telekomunikačního trhu a trhů členských států EU, dokumenty z jednání představenstva a další užitečné informace, které jim usnadní poskytování telekomunikačních služeb v České republice. Odkaz také obsahuje informace o aktivitách odborných sekcí asociace. Přístup do tohoto oddílu je podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla členů asociace.

Hlavní menu prezentace je dále doplněno o samostatné odkazy k plnému znění telekomunikačního zákona a k aktuálním novinkám na telekomunikač­ním trhu.

O APVTS

APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) působí v České republice od poloviny roku 1999. Jejím cílem je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj činnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. APVTS sdružuje nejvýznamnější telekomunikační společnosti působící v České republice a jejími řádnými členy jsou následující společnosti: Aliatel, Contactel, Czech On Line, České radiokomunikace, Český Telecom, eTel, GTS Czech, InWay, TransgasNet, Telenor, TELE2 a TISCALI.