Hlavní navigace

Nový software IBM pomůže společnostem snížit náklady a spotřebu papíru transformací podnikových procesů

[Tisková zpráva] Armonk, New York: Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila nový software, který pomůže organizacím automatizovat jejich podnikové procesy a tím přispěje ke snížení jejich provozních nákladů a spotřeby papíru.

Sdílet

Navzdory předpovědím, že rozmach informačních technologií sníží spotřebu papíru, 90–95 % obchodních informací se stále uchovává na papíře. I přes vysoké náklady, které souvisí se ztrátou dokumentů, s rizikem zastaralosti dokumentů a neefektivní prací, se v současnosti lidé při své každodenní práci stále spoléhají na papír.

Například průměrný úředník v Americe vyhodí ročně 45 až 90 kilogramů kancelářského papíru. Typická IT oddělení, která se zabývají dodávkami softwaru, jsou stále závislá na intenzivní práci s papírem, jakou je třeba zpracování textu, tisk dokumentů a ruční nákresy.

V současné éře globalizace se společnosti snaží transformovat podnikové procesy tak, aby dosáhly automatizovaného a rychlejšího procesu dodávky softwaru s uplatněním vzájemné spolupráce. Nový a zdokonalený software IBM pomůže organizacím dosáhnout maximální produktivity a rychlejšího uvádění produktů na trh díky automatizaci a zdokonalení neefektivních procesů založených na papírovém zpracování.

S novým nástrojem IBM Rational Requirements Composer, založeným na platformě Jazz, nabývá dokumentace větší vizualizace prostřednictvím převedení čar a textů na elektronické diagramy. IBM Rational Requirements Composer navíc převádí požadavky sepsané na papíře na storyboardy podobné těm, které se využívají při výrobě filmů. Tyto storyboardy mohou být globálně sdíleny ve firemních i outsourcovaných týmech, které tak mohou spolupracovat na webu, což přispívá ke snižování spotřeby papíru v organizaci.

Funkce aplikace IBM Rational Requirements Composer pro spolupráci omezují rizika díky možnostem provázánosti informací, tagování a podpoře real-time komunikace ve stylu webu 2.0, které pomáhají dosahovat konsenzu mezi všemi úrovněmi řízení a IT zahrnutými do projektu. Prostřednictvím technologické platformy IBM Jazz zjednodušuje aplikace IBM Rational Requirements Composer přístup všech manažerů k projektovým požadavkům bez ohledu na to, kde na světě se právě nachází.

Více informací, jak může IBM Rational software pomoci podnikům snížit náklady a zlepšit kvalitu výrobků, naleznete na: http://www.ib­m.com/software/ra­tional.

O společnosti IBM
Další informace o společnosti IBM najdete na webu: ibm.com/cz.