Hlavní navigace

O2 vyšla vstříc spotřebitelům na základě výzvy SOS

[Tisková zpráva] Na SOS se obrátila spotřebitelka, která uzavřela se společností Telefónica O2 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na „24 měsíců“. Celé dva roky řádně plnila svoji povinnost a všechny faktury včas platila. Ke dni uplynutí lhůty 24 měsíců měla v úmyslu smluvní vztah ukončit. Její výpověď však Telefónica O2 neakceptovala vzhledem k ustanovení ve Všeobecných obchodních podmínkách O2. Předmětná praxe byla podle názoru SOS nekalou obchodní praktikou ve smyslu § 5 zákona o ochraně spotřebitele, jelikož Telefónica O2 uváděla údaj, který mohl uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užíván.

Sdílet

Přestože byl ve smlouvě uveden počet měsíců 24, ve skutečnosti byla doba závazku díky kombinaci podmínek O2 delší. Spotřebitel tak fakticky musel za služby O2 platit po dobu minimálně 25 až 26 měsíců. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů zaslalo proto společnosti Telefónica O2 výzvu, aby se zdržela protiprávního jednání a při úpravě spotřebitelských smluvních vztahů dbala v souladu s § 43 občanského zákoníku na odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů. „Spotřebitel by měl mít podle názoru SOS možnost smlouvu vypovědět tak, aby nemusel proti své vůli využívat a platit služby, o které již nemá zájem a které jsou nad rámec úvazku vyplývajícího ze Speciální nabídky,“ říká Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikační problematikou.

Společnost Telefónica O2 předmětné ustanovení svých Všeobecných podmínek v uplynulých týdnech posoudila ve všech souvislostech a dospěla k názoru, že je třeba provést úpravu ve smyslu podnětu SOS. Změna byla skutečně provedena a nyní mohou spotřebitelé podávat výpovědi (a O2 je považuje za platné) v průběhu smluvního vztahu, samozřejmě bez smluvní pokuty, pokud tento vztah skončí před uplynutím výpovědní lhůty.

Dobrá zpráva pro spotřebitele – od této chvíle tedy 24 znamená skutečně 24.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).