Hlavní navigace

OBCHODNĚ-SPECIFICKÉ FUNKCIONALITY ZVYŠUJÍ POPULARITU ŘEŠENÍ INFOR MEZI PODNIKY Z OBLASTI DISKRÉTNÍ VÝROBY

[Tisková zpráva] ATLANTA – 4. června, 2007 – Společnost Infor oznámila, že již více než 1 000 zákazníků společnosti upgradovalo na nejnovější verzi řešení Infor ERP SyteLine od okamžiku jejího uvedení na trh na konci loňského roku. V souvislosti s tím celkový počet diskrétních výrobců využívajících řešení Infor ERP SyteLine globálně převyšuje k dnešnímu dni hranici 5 000. Řešení SyteLine vyniká zejména kombinací obchodně-specifických funkcionalit s globálním pokrytím trhu a zázemím finanční stability strategického dodavatele, mezi něž Infor patří.

Sdílet

Infor během uplynulých měsíců uzavřel kontrakty s dalšími 120 novými společnostmi, z nichž lze například jmenovat Truck Bodies, Equipment International, Tutco, či Schenck AccurRate. Tyto a další společnosti si SyteLine řešení zvolily pro jeho osvědčenou funkcionalitu, která výrobcům efektivně pomáhá eliminovat redundance, snížit náklady, optimalizovat obchodní procesy a zlepšit provozní efektivitu celé firmy.

Rostoucí poptávka po řešení SyteLine je důsledkem nejen zvyšující se tendence firem expandovat na progresivně rostoucí trhy, zejména v Číně, Indii a východní Evropě, ale i rostoucí snaha podporovat korporátní iniciativy, jako je např. koncept štíhlé výroby. Přednost řešení SyteLine spočívající v poskytování komplexního přehledu nad probíhajícími obchodními procesy v globální rovině umožňuje firmám efektivněji nakládat se surovinami, obsluhovat zákazníky i na dosud nedostupných trzích, snáze se vypořádat s odpadem a minimalizovat provozní náklady.

“Současná úroveň konkurenčního prostředí ve světě a tlaku kladeného na snižování cen nutí výrobce dosahovat zcela mimořádné úrovně v otázkách efektivity, inovačního přístupu a konkurenceschop­nosti,” řekl Mike Frichol, viceprezident společnosti Infor pro globální odvětvový a produktový marketing. “Řešení SyteLine dodává těmto výrobcům potřebnou flexibilitu a schopnost rychle reagovat na obchodní změny typické pro dynamické tržní prostředí, což má za následek radikální zvýšení tržeb dosažených na těchto trzích. Ve spojení se schopností předvídat potřeby trhu v horizontu šesti měsíců až jednoho roku jsou toto vlastnosti, které představují hranici mezi bojem o přežití a vedoucím postavením na trhu.”

Podle průmyslových expertů patří globalizace a osvojení konceptu štíhlé výroby mezi nejdůležitějšími obchodní výzvy, kterým čelí dnešní výrobci usilující o maximální zhodnocení investic vložených do ERP systémů. Podle nedávného průzkumu s názvem “Enterprise Resource Planning Spending Report, 2006–2007”, jehož autorem je AMR Research, se více než 20 procent respondentů vyjádřilo v tom smyslu, že většinový podíl z rozpočtu určeného na údržbu IT infrastruktury plánují v tomto roce investovat právě do nákupu nových softwarových řešení, která jsou klíčová pro řízení výrobních procesů.

Samotná společnost Infor již zaznamenala masivní nárůst poptávky zejména v loďařském, leteckém a strojírenském odvětví a rovněž v segmentu výroby průmyslových zařízení. Infor prostřednictvím svého řešení navíc podporuje různorodé výrobní modely, včetně výroby na objednávku, sériové výroby a rovněž jejich vzájemné kombinace. Díky řešení SyteLine mohou výrobci dosáhnout vyšší spokojenosti svých zákazníků, transparentnosti procesů probíhajících jak uvnitř organizace, tak v rámci celého dodavatelského řetězce, ale také jistotu ziskového a zákaznicky orientovaného podnikání.

„SyteLine obsahuje funkcionality, které přesně odpovídají potřebám našeho odvětví,” řekl Ron Walker, generální ředitel společnosti CPAC Norcross. “Nyní máme centrální přehled o tom, kde jsou které materiály uskladněny, takže jejich přepravu můžeme podrobně sledovat a současně ji urychlit. Zároveň dokážeme rychle identifikovat náhradní díly s nejstarším datem výroby, takže víme, které je třeba použít přednostně, abychom předešli nutnosti jejich přepracování. Flexibilita, kterou nám poskytl systém SyteLine, nám umožnila rychleji reagovat na neustále měnící se potřeby trhu a našich zákazníků, a to při zachování rozumné hladiny skladových zásob.”

Strategií společnosti Infor je trvale zhodnocovat investice vložené jejími zákazníky do řešení Infor, rozšiřovat klíčové ERP aplikace svých zákazníků prostřednictvím obchodně-specifických řešení a rozvíjet produktové řady Infor směrem k řešením příští generace. Uživatelé řešení SyteLine těží z řady nejnovějších technologických trendů, mezi něž se řadí podpora platformy .NET, nové, konfigurovatelné uživatelské rozhraní či “multi-site” funkcionalita. SyteLine je cenově dostupný informační systém pro středně velké podniky, který podporuje rozmanitá výrobní prostředí a vyžaduje nenáročnou implementaci.

Systému SyteLine využívá také také Pro Mach, Inc., přední dodavatel obalů a obalových řešení. Společnost, jež byla založena v roce 1998 sdružením 10 nezávislých firem a nyní operuje se třemi pobočkami v Severní Americe, se na Infor obrátila v roce 2005 s žádostí o zefektivnění obchodních procesů probíhajících v rámci celé organizace.

“Řešení typu „one-size-fits-all“, které nám mnoho softwarových dodavatelů nabízelo, nebyla vzhledem k našim specifickým potřebám použitelná,” uvedl Tom Scheper, ERP projektový ředitel společnosti Pro Mach, Inc. “Systém SyteLine nám nabídl způsob, jak efektivně integrovat naše obchodní jednotky, uživatelskou přívětivost a výrobně-specifické funkcionality, které jsou pro náš byznys klíčové.”

Infor ERP SyteLine je komplexní řešení postavené na platformě Microsoft .NET s funkcionalitou pokrývající potřeby designu, prodeje, plánování, řízení zdrojů, dodávek, poskytování služeb a financování. Systém je charakteristický vysokou úrovní flexibility, která redukuje čas potřebný pro adaptaci na rozmanité a jedinečné potřeby zákazníků a zajišťuje hladké, nákladově efektivní obchodní procesy.