Hlavní navigace

Obchodníci často chybně nakládají s údaji svých zákazníků

[Tisková zpráva] Hradec Králové – Unie podnikových právníků ČR varuje před porušováním zákona na ochranu osobních údajů ze strany podnikatelských subjektů. K velice častému porušování ochrany osobních údajů dochází při uzavírání spotřebitelských smluv, kdy obchodníci získají osobní údaje zákazníka, a poté s nimi nakládají protiprávně. Porušování se tak projevuje například v důsledku výrazného nárůstu online nákupů.

Sdílet

„Zákazník musí být v této souvislosti informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje použité. Dále pak kdo a jakým způsobem bude zákazníkovy osobní údaje zpracovávat, komu mohou být zpřístupněné a dále by měl být poučený o svých dalších právech“, vysvětluje problematiku právnička Zora Kusáková z Unie podnikových právníků a dodává, že ačkoli je zákon na ochranu osobních údajů platný již s určitými změnami od konce roku 2000, obchodníci tuto informační povinnost doposud neplní dostatečně a s osobními údaji nakládají neustále svévolně.

Čeští zákazníci získávají přehled. Obchodníkům hrozí milionové pokuty
Zákazníci už ovšem bývají mnohem opatrnější a o tom, jak s osobními údaji nakládají obchodníci, se čím dál častěji sami zajímají. Na obchodníky se tak v lepším případě obrací nespokojení zákazníci s žádostmi o vysvětlení sami, v horším případě pak přímo inspektoři z Úřadu na ochranu osobních údajů, kteří stížnost zákazníka prověřují a mohou ukládat za porušování zákona na ochranu osobních údajů i několikamilionové finanční sankce.

„Kontrola není pro podnikatele nic příjemného. Inspektoři mohou vstupovat do objektů podnikatele, kontrolovat soulad u Úřadu registrovaných zpracování osobních údajů podnikatele s výsledky jejich kontroly, nahlížet do databází, pořizovat kopie všech paměťových médií, žádat předložení dokumentace přijatých a provedených opatření k zajištění ochrany osobních údajů a další,“ vyjmenovává Kusáková a dodává, že bohužel obchodníky výčet zákonných povinností, kterými se musí při zpracování osobních údajů řídit, neustále překvapuje. Podnikatelé by si proto měli dát tyto záležitosti ve vlastním zájmu do pořádku, protože jim při porušování zásad zpracování osobních údajů hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun. Unie podnikových právníků proto doporučuje podnikatelům věnovat správnému nastavení procesů zpracování osobních údajů větší pozornost.