Hlavní navigace

Objem IP přenosů se každé dva roky téměř zdvojnásobí

[Tisková zpráva] Praha, 4. prosince 2008 – Podle studie společnosti Cisco poroste provoz na IP sítích každý rok o 46 procent a v roce 2012 dosáhne ročního objemu přenosů po IP sítích ve výši zhruba 522 exabytů, což je více než polovina jednoho zettabytu. Takový objem přenosů dat odpovídá stažení 125 miliard DVD filmů za měsíc. Kvalita širokopásmového připojení, neboli broadbandu, se přitom v jednotlivých zemích liší. Česko se podle průzkumu řadí kvalitou broadbandu na 19. místo ze 42 zkoumaných zemí.

Sdílet

„Studie kvality broadbandu je založena na předpokladu, že bez vysoce kvalitního a výkonného širokopásmového připojení se nová generace webových aplikací neobejde. Průměrná rychlost downloadu nyní odpovídá potřebám běžného webového prohlížení, používání e-mailu a jednoduchého stahování a streamování videa. My ale již v blízké budoucnosti vidíme například rostoucí objem videa ve vysokém rozlišení,“ řekl Alastair Nicholson z Oxford Said Business School, která výzkum kvality broadbandu realizovala ve spolupráci s univerzitou ve španělském Oviedu.

Právě video ve vysokém rozlišení povede podle studie společnosti Cisco v příštích letech k rapidnímu nárůstu objemu IP přenosů. Zatímco dnes představuje video sdílené prostřednictvím internetu (nikoliv P2P) zhruba jednu čtvrtinu celkového objemu přenosů, ke konci roku 2008 by mělo dosáhnout podílu až 31 procent a v roce 2012 dokonce 50 procent veškerého objemu internetových přenosů mezi domácími uživateli.

Nárůst obliby videa na internetu potvrdily i například nedávné volby ve Spojených státech amerických. Podle průzkumu společnosti Cisco uvedlo okolo 30 procent registrovaných voličů, že sledovalo prezidentskou kampaň prostřednictvím on-line videí, což jim umožnilo získat více informací o dění v kampani. Uživatelé on-line videa se přitom v kampani angažovali více než jejich „offline“ protějšky. Podle průzkumu sledovalo kampaň „podrobně“ okolo 62 procent uživatelů on-line videí oproti 37 procentům těch, kteří internetová videa nesledují.

S nárůstem obliby videí na internetu i celkového objemu přenosů prostřednictvím IP sítí se mění i požadavky kladené na širokopásmové připojení, kde se snaha o jeho co největší rozšíření začíná posouvat do roviny jeho kvality. Podle průzkumu Oxford Said Business School a Univerzity Oviedo mezi 42 zeměmi světa získávají státy podporující užívání webových aplikací a služeb nové generace výhodu oproti ostatním.

Nejlepším širokopásmovým připojením v Evropě disponuje podle studie Švédsko a Nizozemí, což je důsledkem stále rostoucích investic do optických a kabelových sítí, udržování vysoce konkurenčního prostředí a podpory ze strany vládních úřadů. V roli celkového lídra žebříčku se ocitlo Japonsko a podle studie je jedinou zemí, kde je zajištěna kvalita připojení potřebná pro webové aplikace nové generace na příští tři roky až pět let.

Ve více než polovině ze dvaačtyřiceti zemí širokopásmové připojení zaručuje konzistentní kvalitu využívání nejběžnějších webových aplikací. Mezi ně patří i Česká republika, která se v žebříčku umístila na 19. místě. Podle studie dosáhlo indexu kvality BQI (Broadband Quality Index) ve výši 34 bodů. Některé velké země včetně Velké Británie, Španělska a Itálie se však překvapivě pohybují pod touto úrovní.

„Rozevírání nůžek mezi rozvinutými a zaostalými zeměmi v oblasti rychlého internetového připojení již neovlivňuje jen míra jeho dostupnosti, jde také o kvalitu a kapacitu připojení a o šíři služeb, které jsou k dispozici uživatelům," řekl profesor María Rosalía Vicente z Univerzity Oviedo.

Výzkumný tým posuzoval kvalitu broadbandu v jednotlivých zemích podle několika kritérií. Usoudil, že ji ovlivňuje především rychlost přenosu dat oběma směry, zpoždění, poměr agregace a ztrátovost paketů. Tyto parametry byly seskupeny do tří hlavních kategorií: propustnost pro download a upload a zpoždění. Samotné hodnocení kvality broadbandu pak vychází z výpočtu podle vzorce, který dává těmto třem kategoriím různou váhu na základě jejich důležitosti pro využívání sadu běžně užívaných aplikací dnes a v budoucnu.

Mezi typicky současné aplikace zařadil výzkumný tým webové prohlížení, užívání sociálních sítí, stahování hudby, sledování streamovaného videa, video konverzaci, IP televizi ve standardním rozlišení a na dálku užívané firemní kancelářské aplikace. Do aplikací běžných pro budoucnost byly zahrnuty systémy vzdálené virtuální komunikace (například TelePresence) pro běžné uživatele, zdravotnické a vzdělávací aplikace, sdílení a streamování videa ve vysoké obrazové kvalitě, IP televize ve vysokém rozlišení, živá vysílání událostí v kino kvalitě a pokročilé systémy pro automatizaci domácností.

„Dříve bylo pořadí států v širokopásmovém připojení určováno jen podle jeho rozšíření a nyní to již nestačí. Současná studie poskytla všem hráčům na poli broadbandu důkaz, že kvalita širokopásmového připojení je velmi důležitým parametrem. Bez kvalitního širokopásmového připojení nebudeme schopni dobře využívat všech výhod nové vlny produktivity, spolupráce a zábavy, která se zvedá na internetu,“ řekl Fernando Gil de Bernabé, generální ředitel divize Internet Business Solutions Group společnosti Cisco.