Hlavní navigace

Obsah internetových diskusí lze monitorovat u eMerite.cz

[Tisková zpráva] Praha, 12.1.2010 – On-line monitoring příspěvků v internetových diskusích nově zařadila do nabídky služeb společnost eMerite, s.r.o. S využitím speciálního softwaru lze shromažďovat, třídit a následně i ručně kategorizovat dle společných témat veškeré informace týkající se určité firmy, značky, instituce či jejích představitelů, které se vyskytnou na tzv. sociálních sítích a diskusních fórech (např. Facebook, Twitter, YouTube, Blog.cz nebo v komentářích na libovolných českých serverech).

Sdílet

Smyslem tohoto monitoringu a následného vyhodnocování je zjistit, jaká jsou nejdiskutovanější témata týkající se daného klienta, jak lidé hodnotí úroveň jeho služeb, resp. veškeré aktivity, třeba i ve srovnání s konkurenty. Klienti eMerite mají možnost např. okamžitě po zveřejnění reagovat na kritické připomínky nespokojených zákazníků, což může minimalizovat negativní dopady kritiky. Jde o ideální formu zpětné vazby od zákazníků a nástroj k vyhledávání příznivců, nových partnerů a tržních příležitostí.

Nová služba eMerite umožňuje mj. porovnávat rozdíly mezi očekáváními klienta a jeho vnímáním ze strany spotřebitelů, identifikovat motivaci zákazníků k jejich vnímání klienta, lze sledovat impulsy k započetí diskusí (např. cenová politika) nebo určující faktory pro rozhodování spotřebitelů (např. obsah služby).

Důležitou součástí monitoringu internetových diskusí od společnosti eMerite je vyhodnocování „nálady“ vyhledaných příspěvků – použitý software je automaticky dokáže třídit podle emočního zabarvení na pozitivní, neutrální nebo negativní. Díky tomu pak lze např. přímo do e-mailové schránky dostávat upozornění na všechny negativní zmínky o určité službě v diskusích na vybraném odborném serveru, blogu atp.

„Vysoký zájem o tuto službu ukazuje, že je pro mnoho institucí a firem užitečné vědět, co si o jejich službách a představitelích lidé myslí,“ poznamenal k zájmu o monitoring on-line diskusí Martin Petrášek, ředitel eMerite, s.r.o., a pokračoval: „Poskytujeme tím ideální doplněk k obvyklým průzkumům trhu a spokojenosti zákazníků, přičemž velkou výhodou je, že klienti mohou na námi vyhledané příspěvky okamžitě reagovat – ať už na internetu nebo změnami svojí strategie.“

Společnost eMerite, s.r.o., člen skupiny FG Forrest, poskytuje e-marketingové analýzy a poradenství založené na internetových měřicích technologiích. Vyhodnocuje preference a motivy jednání návštěvníků webových stránek pro desítky institucí a firem, např. pro Úřad Vlády ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Komerční banku, E.ON, OREA HOTELS, McDonald’s a další.