Hlavní navigace

Ocenění Xerox Earth Awards: důraz na životní prostředí podporuje obchodní výsledky

[Tisková zpráva] Praha, 23. července 2009 - Zaměstnanci společnosti Xerox opět prokázali, že to, co je dobré pro životní prostředí, je dobré i pro podnikání. 16. výroční ceny Xerox Earth Awards ocenily projekty zaměstnanců společnosti z celého světa, které společně ušetřily 7,3 miliónů USD, téměř 600 tun odpadu a 500 000 KWh energie.

Sdílet

„Program Earth Awards je reálným příkladem naplňování našich hodnot. Každým dnem přispívají zaměstnanci společnosti svým dílem k ochraně životního prostředí a současně vytvářejí obchodní výsledky. Každý z inovativních projektů Xerox Earth Awards přináší jasný přínos pro životní prostředí, podnikání i naše zaměstnance,“ řekla Patty Calkins, viceprezidenta společnosti pro Environment, Health and Safety.

Ceny Earth Awards začala společnost Xerox udělovat v roce 1993 svým zaměstnancům po celém světě za jejich snahu o zlepšení výkonnosti společnosti pomocí aktivit chránících životní prostředí. Letos přišlo více než 50 návrhů na ocenění ze 16 zemí, např. z Irska, Nizozemí, Velké Británie, Kanady, Brazílie, USA nebo Indie. Při hodnocení každé návrhu se sledovala následující kritéria: inovace, přímé přínosy pro společnost Xerox, trvání projektu a zdokumentované a měřitelné výsledky. Pro rok 2009 získalo ocenění 20 projektů, mezi nimiž jsou:

  • Venray, Nizozemsko: Výměnou starého systému chlazení vody novým, který používá přírodní chladivo (NH3), došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 130 tun za šest měsíců. Xerox tím sníží roční spotřebu energie o 300 000 KWh a ušetří 15 000 USD.
  • Dundalk, Irsko: Použitím metodologie Lean Six Sigma byly identifikovány procesy, díky kterým se podařilo snížit spotřebu energie o 6 %. Prováděním některých procesů mimo energetickou špičku dosáhl tým v roce 2008 úspor 100 000 USD a v prvním čtvrtletí roku 2009 úspor 175 000 USD.
  • Webster, USA: Zaměstnanci v továrně na výrobu spotřebního materiálu ve Websteru reagovali na extrémní množství obalů, které se hromadilo z dodávek materiálu pro zpracování. Pokusili se proto najít způsoby, jak obaly opakovaně použít a recyklovat. Díky tomu se nakonec recyklovalo nebo opakovaně použilo 800 000 pěnových vložek, 200 000 kartónů, 60 000 plastových sáčků, 57 000 zvlněných lepenkových krabic a 6 900 plastových lyžin.
  • Wilsonville, USA: Použitím alternativního materiálu, konkrétně suchého ledu, se urychlil proces čistění zařízení a stal ekologicky šetrnější. Navíc se ušetřilo 180 kg materiálu ročně a došlo ke snížení nákladů na pracovní sílu o 37 000 USD.
  • Yukon, USA: Zbytky lepících pásek se místo na skládky vozí do cementových pecí, kde je lze použít jako palivový zdroj. Realizace projektu trvala asi devět měsíců a dosud bylo na energii přeměněno 325 kg těchto zbytků.
  • Rio, Brazílie: Zaměstnanci si stanovili cíl snížit o 20 % vytvořený odpad a pomocí metodologie Lean Six Sigma ušetřili více než 10 tun tonerového odpadu. Oděvy na jednorázové použití nahradily omývatelné oděvy, kovové barely opakovaně použitelné obaly a toner se využil jako produkt pro silnice. Dokonce ani odpad z kavárny neskončil na skládce, ale uplatnil se ve výrobě organických hmot pro lokální využití.
  • Mississauga, Kanada: Zaměstnanci se zde zaměřili na proces výroby EA toneru, neboli technologii hromadění emulze, patentovaného nanotechnologického procesu společnosti Xerox. EA toner přináší ostřejší kvalitu obrazu, je spolehlivější a snižuje použití toneru v energeticky účinném výrobním procesu. Nový proces zkrátil výrobní čas, zásadně snížil množství použité vody a zvýšil výnosy. Xerox tak ročně ušetří více než 140 000 USD.

Více informací o vztahu společnosti Xerox k životnímu prostředí naleznete na www.xerox.com/en­vironment.

XEROX je světovým lídrem a nositelem inovací v oblasti správy dokumentů a tiskového prostředí. Nabízí produkty pro domácnosti i řešení pro firmy různých velikostí, od malých společností až po mezinárodní korporace, kterým umožňuje dosáhnout plně integrovaného řízení dokumentů. Xerox dodává zákazníkům samostatně nebo v rámci svých řešení široké spektrum zařízení – černobílé a barevné multifunkční zařízení, faxy, tiskárny, velkoformátová zařízení, produkční a publikační tiskové systémy, dále software pro správu dokumentů a služby v oblasti tvorby, zpracování, archivace a řízení toku dokumentů. Xerox pomáhá zákazníkům díky nejnovějším technologiím snížit provozní i personální náklady a zefektivnit obchodní procesy.