Hlavní navigace

Ochromí Chrome pozici jiných prohlížečů?

[Tisková zpráva] V září tohoto roku vypustila společnost Google do světa nový internetový prohlížeč Google Chrome. Díky svému vzhledu a vlastnostem si velmi rychle získává oblibu mezi uživateli a jeho tržní podíl postupně narůstá. V rámci e-omnibusového výzkumu jsme se ptali internetových (domácích) uživatelů, zda zaznamenali příchod Chrome a jestli se stal nový prohlížeč součástí jejich systému.

Sdílet

Skutečnost, že společnost Google nabízí svůj nový internetový prohlížeč, zaregistrovalo téměř 38 % respondentů. Je však možné, že část z nich si prohlížeč zaměnilo za populární internetový vyhledávač, což se potvrdilo při dodatečném výzkumu, kdy kolem 20% respondentů uvedlo, že neví nebo si není jisto, jaký je obecně rozdíl mezi prohlížečem a vyhledávačem. Stále nejrozšířenějším prohlížečem používaným v domácnostech je Internet Explorer od společnosti Microsoft, který používá 62 % respondentů. Jeho převahu můžeme vysvětlit tím, že je běžnou součástí hojně využívaného operačního systému Windows. Druhé místo na internetovém trhu patří prohlížeči Mozilla Firefox. Ten používá na svém počítači téměř 47 % dotazovaných uživatelů. Třetí pomyslnou příčku si dlouhodobě drží internetový prohlížeč Opera s 15% podílem.

Prohlížeče, Chrome

Opera zatím není natolik rozšířena, ale drží si pevnou základnu uživatelů. Na záda jí však dýchá nový prohlížeč Google Chrome, který na svém počítači používá již necelých 12 % respondentů. Je třeba však opět vzít v úvahu, že vysoké procento může být z části dáno záměnou za vyhledávač. Internetový prohlížeč Safari, který byl do tohoto roku k dispozici pouze pro operační systémy Mac OS, dosáhl mezi dotazovanými uživateli necelého 1 %. Netscape Navigator a linuxový prohlížeč Konqueror se lehce přehouply přes půl procenta. 1,8 % respondentů uvedlo, že používají jiný internetový prohlížeč, 1,4 % neví, jaký prohlížeč používá a 2,4 % respondentů doma počítač nepoužívá. Mezi prohlížeči může docházet k překryvům v domácnostech, kde je používáno více prohlížečů, z nichž některé slouží jako alternativa k surfování na internetu.

Jaká je ochota nainstalovat si nový prohlížeč?
Téměř dvě pětiny respondentů uvádí, že dosud nemá dostatek informací proto, aby se rozhodlo Google Chrome nainstalovat. Více než čtvrtina respondentů v současné době neplánuje Chrome instalovat, ale nevylučuje jeho použití v budoucnu. Se svým stávajícím prohlížečem je spokojeno na 14 % dotazovaných uživatelů, takže Chrome používat nechtějí. Naopak stejné procento respondentů již Chrome nainstalovalo nebo se jej v nejbližší době nainstalovat chystá. Zbývajících cca 8 % respondentů není ochotno instalovat prohlížeč Chrome na domácí počítač ať už z důvodu, že doma počítač nemá, nerozumí tomu nebo nemá k novému prohlížeči důvěru.

Prohlížeče, Chrome

Společnost Mediaresearch (www.mediarese­arch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů na internetu v ČR (AdMonitoring).