Hlavní navigace

OKsystem se podílel na návrhu společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti

[Tisková zpráva] Praha, 16. dubna 2010 - V březnu 2010 prezentovalo sdružení řešitelů, jehož členem byla společnost OKsystem, výsledky projektu „Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR“ pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Sdružení řešitelů dále zahrnovalo společnosti TREXIMA, spol. s r.o., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., RPIC-ViP s.r.o. a Sdružení CEPAC – Morava.

Sdílet

Rozvoj práce s kompetencemi při popisu poptávky i nabídky na trhu práce patří mezi priority strategie zaměstnanosti EU, zejména pak z hlediska rozvoje veřejných služeb zaměstnanosti. V tomto ohledu je Česká republika úspěšná a kompetenční přístup se uplatňuje v řadě informačních systémů, které slouží MPSV. Dosud však ne vždy s dostatečným ohledem na kompatibilitu informací uložených v jednotlivých systémech.

Kompetenční model představuje strukturovanou množinu kompetencí, která umožňuje popsat požadavky pro výkon práce nebo pracovní předpoklady konkrétního člověka. Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého povolání.

Kompetenční model služeb zaměstnanosti byl navržen tak, aby fungoval jako „společný jazyk“ a jednotná metodika předávání informací mezi jednotlivými procesy a aplikacemi ve veřejných službách zaměstnanosti a umožnil porovnatelnost výstupů.

Kompetenční model služeb zaměstnanosti předpokládá, že pro specifické účely budou existovat různé podrobnější klasifikace kompetencí. Zavazuje ale dodavatele řešení MPSV, aby jejich model respektoval na nejvyšší úrovni schéma kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti. Stanovuje také jednotné určení úrovně, na jaké konkrétní osoba kompetenci ovládá.

Ambicí zadavatele je také to, aby se kompetenční model stal ve spolupráci s odborníky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy základem pro kompatibilitu se souvisejícími projekty MŠMT.

O Ministerstvu práce a sociálních věcí
MPSV je z hlediska rozpočtu 463 miliard českých korun (údaj za rok 2009) největším ministerstvem České republiky. Jedním z klíčových bodů kompetence MPSV je oblast politiky zaměstnanosti a trhu práce. Jedná se o oblast, jejíž společenské zvládnutí je důležité nejenom pro ty, jejichž se aktuálně dotýká, ale i pro celou společnost, neboť její stav výrazným způsobem charakterizuje sociálně ekonomickou úroveň České republiky.

Více na www.mpsv.cz

O společnosti OKsystem
OKsystem je česká softwarová společnost, která působí na trhu v oboru informačních technologií od roku 1990. Dodává software, technologie a poskytuje komplexní služby. Je řešitelem a poskytovatelem rozsáhlých aplikačních programových systémů ve vícevrstvé architektuře pro internet a intranet. Specializuje se také na řešení v oblasti informační bezpečnosti a čipových karet, návrh a realizaci datových skladů a související služby, jako jsou odborné konzultace, autorizovaná školení výpočetní techniky a testování znalostí IT profesionálů.

Více na www.oksystem.cz