Hlavní navigace

Společnost Symantec spouští novou unikátní službu OnlineFamily.Norton, která bude v roce 2009 zdarma

[Tisková zpráva] Průzkum Norton Online Living Family Survey zjišťuje, že rodiče mají větší obavy z nebezpečí internetu než z drog

Sdílet

Praha – 4. května 2009 – Rodiče mají v současné době větší obavy z nebezpečí internetu než drog. Podle průzkumu Norton Online Living Family Survey, provedeného v březnu 2009, se 56 % rodičů obává, že se jejich děti mohou setkat s nebezpečími internetu, mezi jiným s útočníky online a šikanou online, což je víc, než kolik se obává nebezpečí souvisejících s drogami (44 %). Tradiční produkty s funkcí rodičovského zámku nestačí k ochraně dětí online a neodstraňují obavy rodičů. Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC), výrobce bezpečnostního softwaru Norton, proto oznámila spuštění nové služby, která zaujímá odlišný přístup k ochraně dětí online. Společnost Symantec nabízí službu OnlineFamily.Norton na adrese http://online­family.norton­.com. Služba s ročním předplaceným odběrem v hodnotě 60 USD bude poskytována zdarma do 1. ledna 2010.

V rámci svého úsilí poskytnout rodičům nástroje pro zajištění bezpečnosti dětí online společnost Symantec také ve spolupráci s organizací PTO Today vzdělává rodiny v otázkách bezpečnosti online a vyhlásila týden začínající 27. dubna „týdnem bezpečnosti Internetu“.

Podpora diskuse
Služba OnlineFamily.Norton není jako tradiční produkty s funkcí rodičovského zámku, které se zaměřují pouze na blokování a sledování činností dětí online. Služba rozšiřuje pomoc rodičům v získávání kontroly nad šedými oblastmi internetu. Rodiče stále potřebují nástroje pro ochranu dětí online, ale stejně důležité je nyní také vzdělávání a komunikace s dětmi.

Průzkum Norton Online Living Family Survey také odhaluje, že přestože spolu rodiče a děti, dokonce i ty dospívající, skutečně chtějí častěji hovořit o každodenním životě, tak spolu nemluví. Téměř polovina všech dotazovaných dětí (47 %) připouští, že vyhledávají „choulostivá“ témata online nebo o nich čtou online, ale daleko menší část (35 %) o těchto tématech s rodiči hovořila. Je zřejmé, že je zapotřebí řešení, které pomůže rozvíjet diskusi mezi rodiči a dětmi. Řešení OnlineFamily.Nor­ton, postavené na filosofii dialogu, udržuje přehled rodičů nejen o činnosti dětí online, ale také o tom, co je na internetu i mimo internet zajímá.

Řešení OnlineFamily.Norton podporuje diskuzi následujícími prostředky:

  • Skutečná transparentnost – Při nastavování služby jsou rodiče a děti vedeni ke společnému zamyšlení a vytvoření domácích pravidel pro činnosti online. Děti vždy vědí o tom, že je služba OnlineFamily.Norton v počítači aktivní, a kdykoli také mohou zobrazit domácí pravidla, která se svými rodiči vytvořily.
  • Pochopení záměrů dětí – Rodiče mohou zobrazovat slova a fráze, které dítě hledá na webech jako Google, YouTube a Wikipedia, a vidí, kam se pomocí nich dostane online. Tato funkce také dává rodičům představu o tématech, o která se jejich dítě zajímá.
  • Přístup k informacím ze společenských sítí – Služba OnlineFamily.Norton sleduje činnost ve společenských sítích, jako jsou Facebook a MySpace, a nabízí možnost podívat se, jak děti popisují svoji osobu, když se přihlašují, a jak často se přihlašují. Rodiče tak mohou začít s dítětem mluvit, pokud vidí, že dítě o sobě nepodává správné informace, když je online.
  • Zasílání zpráv v reálném čase – Děti mohou rodičům posílat v reálném čase prostřednictvím webu OnlineFamily.Norton nebo e-mailu informace o svých záměrech, když se pokoušejí navštívit blokovaný webový server.

Snadné použití se srozumitelnými zprávami
Rodiče si v současné době uvědomují, že si musejí udělat čas na ochranu svých dětí online, ale nenašli řešení, které by jim to skutečně usnadnilo. Služba OnlineFamily.Norton je webová služba a její nastavení je proti jednoduché. Rodiče mohou vytvořit účet online během několika minut. Není nutno nic složitě nastavovat, protože služba automaticky pro každé dítě vytvoří nastavení vhodné pro jeho věk, které mohou rodiče snadno přizpůsobit.

Služba poskytuje srozumitelné zprávy, ve kterých jsou činnosti uvedeny v chronologickém pořadí. Ve zprávách služby OnlineFamily.Norton o sledování webových serverů nejsou uvedeny nadbytečné adresy URL, například reklam z webů s bohatým mediálním obsahem, které není většina řešení rodičovského zámku schopna vyřadit. Zpráva také zobrazuje miniatury webů navštěvovaných dětmi, takže je přehledná a dobře srozumitelná. Rodiče mohou tyto zprávy zobrazit prostřednictvím svého účtu služby OnlineFamily.Norton z libovolného místa, odkud mají přístup k internetu. Mohou si také zvolit, že jim budou o vybraných činnostech zasílány zprávy e-mailem.

Přizpůsobitelné nástroje pro zajištění bezpečnosti dětí
Účinné nástroje pro ochranu dětí před nebezpečími online jsou pořád ještě nutností a ve spojení s komunikací poskytují dětem nejlepší ochranu a poučení o hrozbách, které s sebou přináší použití internetu. Služba OnlineFamily.Norton dává rodičům přístup k následujícím technologiím, které pomáhají zajistit bezpečnost dětí online:

  • Sledování rychlých zpráv ** – Rodiče mohou sledovat na různých úrovních konverzaci pomocí rychlých zpráv se všemi kamarády.
  • Pohodlná kontrola nad webovými servery – Možnost zakázat více než 40 kategorií témat dává kontrolu nad webovým obsahem vstupujícím do domácnosti. Starším dětem mohou rodiče povolit přístup ke všem webovým serverům, ale mohou označit nevhodné servery, aby se děti mohly samy rozhodnout, zda příslušný web navštíví.
  • Zabezpečené osobní údaje – Sledování, vykazování a blokování osobních údajů, které se mohou děti záměrně nebo neúmyslně pokusit odeslat prostřednictvím rychlé zprávy, společenské sítě nebo webového serveru.

Služba může také kopírovat vývoj každého dítěte, protože nastavení lze s věkem dítěte upravovat.

Týden bezpečnosti internetu a PTO Today
Společnost Symantec ve spolupráci s organizací PTO Today (Parent Teacher Organization), která je uznávaným zdrojem informací pro rodiče a vedoucí rodičovských organizací při školách v celých USA, vyhlásila týden od 27. dubna do 1. května „týdnem bezpečnosti internetu“ jako příspěvek ke vzdělávání rodičů o způsobech komunikace s dětmi v otázkách bezpečnosti online. V tomto týdnu distribuuje organizace PTO Today do škol v celých Spojených státech jeden milion vzdělávacích časopisů s články a tipy na téma bezpečnosti rodiny online a spustí webový server www.internetsa­fetyweek.com, který umožní přístup k těmto informacím všem zájemcům v USA a Kanadě.

Rodiče jsou také vyzýváni, aby se zaregistrovali a zavázali, že udělají s dětmi „Pohovor“ o jejich návycích při používání internetu a o bezpečném a odpovědném chování online. „Pohovor“ je prvním krokem pro rodiče, kteří chtějí vést otevřený a neustálý dialog o životech online svých dětí.

Cena, dostupnost a kompatibilita
Služba OnlineFamily.Nor­ton, která byla v beta verzi jako Norton Online Family od února 2009, je nyní k dispozici zdarma do 1. ledna 2010. Služba je k dispozici v angličtině na adrese http://online­family.norton­.com a poskytuje komplexní filtrování pro severoamerické a kanadské weby. Filtrování je podporováno také pro webové servery v angličtině ve Velké Británii, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii a Jižní Africe, ale služba není pro tyto země plně optimalizovaná.

K použití služby OnlineFamily.Norton v počítači standardu PC (operační systém Windows XP Home nebo Professional, aktualizace SP2 nebo novější; Windows XP Media Center Edition 2005; Windows Vista, 32bitová nebo 64bitová edice, aktualizace SP1 nebo novější) nebo Mac (operační systém Mac OS X 10.5) stačí rodičům, aby se zaregistrovali a vytvořili rodinný účet na adrese http://online­family.norton­.com. Do každého počítače, který dítě používá, rodiče stáhnou a nainstalují malou aplikaci Norton Safety Minder. Webová služba OnlineFamily.Norton je schopná sledovat činnost každého dítěte v internetu v reálném čase. Ke zmírnění obav rodičů přispívají okamžité zprávy a pohodlný přístup k účtu kdykoli z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu.

**K dispozici pouze v počítači standardu PC.

Citace
„Bezpečnost online by měla být prvořadou záležitostí všech rodičů. Může to být ale velice obtížný úkol, pokud v počátku nemají potřebné zdroje. Proto všem rodinám v USA a Kanadě nabízíme službu OnlineFamily.Norton zdarma do 1. ledna 2010,“ řekla Janice Chaffin, group president, Consumer Business Unit, společnost Symantec. „Služba OnlineFamily.Nor­ton, jako jedna z prvních webových služeb společnosti Symantec, poskytuje nejen nezbytné nástroje pro ochranu dětí, ale snadno se používá i přizpůsobuje a podporuje dialog. Tyto funkce většina řešení rodičovského zámku nenabízí.“

„Doporučené postupy pro rodičovskou výchovu a doporučené postupy pro internet již nelze považovat za oddělená témata,“ řekl Tim Sullivan, president organizace PTO Today. „Děti tráví tolik času online, že si rodiče prostě musejí udělat čas a najít nástroje k tomu, aby dětem pomohli bezpečně a efektivně se pohybovat v tomto novém světě stejně, jako se my pohybujeme offline. Nemáme ve zvyku pohodit dětem klíče od auta bez toho, že by absolvovaly autoškolu, a nemůžeme je poslat na internet bez jakékoli pomoci.“

O produktech Norton společnosti Symantec
Produkty Norton společnosti Symantec chrání spotřebitele před tradičními hrozbami pomocí antivirové ochrany, ochrany před spywarem a ochrany před phishingem a také před boty, automatickým stahováním z webu a krádeží identity a současně mají nízké nároky na systémové prostředky. Společnost poskytuje také služby, například zálohování online a vyladění počítače, a je důvěryhodným zdrojem informací v otázkách bezpečnosti rodiny online.

O organizaci PTO Today
Organizace PTO Today, založená v roce 1999, je divizí mediální společnosti School Family Media, Inc. zaměřené výhradně na nezávislé a národní organizace rodičů při školách a na účinné zapojení rodičů. Společnost School Family Media, Inc. navazuje od roku 1999 kontakty s vedoucími nezávislých a národních organizací rodičů při školách a aktivními rodiči na všech veřejných a soukromých základních školách v USA a předává jim znalosti o fungování rodičovských organizací, vlastní programy zapojení rodičů prostřednictvím školy a různá tištěná, kontaktní a online řešení pro rodiče. Společnost SFM se zaměřuje výhradně na pomoc rodičům a školám v úspěšném vzdělávání dětí. Propaguje a podporuje smysluplné zapojení rodičů doma i ve škole. Mezi hlavní nabídky společnosti patří časopis PTO Today, program School Family Nights, rozsáhlá iniciativa Back2School a web změřený na rodiče SchoolFamily.com. Další informace jsou k dispozic na adrese www.schoolfami­lymedia.com.

O průzkumu Norton Online Living Family Survey
Konzultační firma StrategyOne provedla celonárodní reprezentativní průzkum online mezi 1 078 průzkumy online v USA mezi rodiči dětí ve věku 8–15 let a 1 049 průzkumy v USA mezi dětmi ve věku 8–15 let. Cílem bylo změřit současné komunikační návyky mezi dětmi a rodiči a to, jak rodiče a děti tuto komunikaci vnímají. Průzkum se statistickou chybou ±3 % při míře důvěryhodnosti 95 % byl proveden pomocí služeb online společnosti Harris Interactive.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.