Hlavní navigace

Oponentní rada: Loňské výsledky výzkumného záměru sdružení CESNET mají světovou úroveň

[Tisková zpráva] Výsledky dosažené v loňském roce v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace jsou na světové úrovni. Důležitým aspektem je také velký praktický aplikační dopad těchto výsledků pro výzkumné týmy, které se v České republice věnují výzkumu v jiných oblastech a využívají vysokorychlostní sítě pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. K takovému závěru dospěla oponentní rada, která hodnotila výsledky řešení výzkumného záměru za uplynulý kalendářní rok v rámci průběžného oponentního řízení předepsaného MŠMT coby poskytovatelem institucionální podpory.

Sdílet

Podkladem oponentního řízení, které se uskutečnilo 5. února letošního roku v Praze, byla průběžná roční zpráva o řešení výzkumného záměru (viz http://www.cesnet.cz/doc/2006/zprava/). Výzkumný záměr byl zahájen v roce 2004 a jeho plánované ukončení je stanoveno na rok 2010.

Podle oponentní rady, kterou tvoří přední odborníci z oblasti informačních a komunikačních technologií, byl výzkumný záměr v roce 2006 řešen na vysoké odborné úrovni. Prostředky vynaložené v průběhu řešení odpovídají dosaženým výsledkům a jejich čerpání bylo podle oponentní rady účelné.

Oponentní rada konstatovala, že cíle stanovené na rok 2006 byly splněny s výjimkou nasazení služby OSCP (Online Certificate Status Protocol). V případě tohoto cíle je technické řešení pro prostředí sítě CESNET2 navrženo, ověřeno a připraveno, avšak z důvodů návaznosti na ostatní evropské národní sítě pro vědu a výzkum se řešitelé rozhodli uvést službu do provozu až v první polovině roku 2007.

Oponentní rada ocenila i fakt, že řešitelský tým výzkumného záměru je zapojen do relevantních mezinárodních projektů v řešené oblasti, a to především do projektů GN2 a EGEE II, v nichž jsou navíc reprezentanti sdružení CESNET – Ing. Jan Gruntorád, CSc., a Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. – členy řídích výborů těchto projektů, což jasně dokazuje úroveň řešitelského týmu a jeho uznání v zahraničí.

Pro další období oponentní rada řešitelům doporučila pokračovat v přenosu výsledků jednotlivých aktivit do praxe, podobně jako se to povedlo například v případě optického zesilovače CLA, a zajistit ochranu těchto výsledků pomocí užitných vzorů či patentů.

Výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace navazuje na výzkumný záměr Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, který sdružení řešilo v letech 1999–2003 a jehož výsledky úspěšně obhájilo na začátku roku 2004. Současný výzkumný záměr na dosažené výsledky navazuje. Cílem výzkumného záměru je rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí je řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. Výzkumný záměr počítá s účastí sdružení CESNET na významných mezinárodních projektech. Důraz je kladen na jeho zapojení do projektu nejvýkonnější evropské infrastruktury GN2, který v rámci 6. rámcového programu EU navazuje na projekt GÉANT.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).