Hlavní navigace

Optické sítě provozované zákazníky jsou perspektivní

[Tisková zpráva]

Sdílet

Optické sítě provozované zákazníky jsou perspektivní

Praha, 31. 5. 2004 – Ve dnech 25. a 26. května se v Praze sešli zástupci národních sítí pro vědu a výzkum z 20 evropských zemí, Spojených států a Kanady, aby si vyměnili zkušenosti s fungováním optických sítí provozovaných zákazníky – tzv. Customer Empowered Fibre (CEF) Networks – a formulovali hlavní zásady při jejich dalším rozvoji. Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které provozuje českou národní vědeckovýzkumnou síť CESNET2. Dvoudenní workshop zahájil přednáškou ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. Následovalo dalších šestnáct přednášek a na závěr každého dne volná diskuse. (Přednášky jsou dostupné na http://www.ces­.net/project/op­tsit/CEFNetwor­ks/)

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky – často jde o vědecká a výzkumná pracoviště – mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře dospěli k závěru, že CEF sítě jsou již úspěšně implementovány v několika zemích včetně České republiky, a to na úrovních národních sítí pro vědu a výzkum. Zároveň vydali doporučení vyzývající k pokračování mezinárodní spolupráce, která by se v oblasti CEF sítí měla v nebližší době zaměřit především na pokračování výměny následujících informací:

– zkušenosti se získáváním a nasazením temných vláken v NREN (National Research and Education Network)
 – propojování uzlů NREN blízkých hranicím temným vláknem
 – stavebnice přenosového vybavení a řešení pro navrhování CEF sítí
 – reference na vznikající přenosové technologie, vybavení pro plně optické sítě apod.
 – pokročilé přenosové systémy pro optické trasy na velké vzdálenosti
 – proveditelnost PC WAN CEF sítí
 – návrh zákaznického přenosového vybavení pro CEF sítě s optickými moduly a programovatelným hardwarem
 – možnosti sdílení velmi dlouhých temných vláken několika NREN, DANTE, Internet2, Canarie, výzkumnými institucemi a dalšími neziskovými organizacemi (metodou sdílení je například implementace lambda služeb)
 – dohledná budoucnost CEF sítí
 – další témata důležitá pro návrh a nasazení CEF sítí.

Účastníci semináře zároveň doporučili rozšířit registr temných vláken a přenosových zařízení použitých v rámci NREN a veřejně jej zpřístupnit (jako podporu pro návrháře CEF sítí).

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. V současné době provozuje národní gigabitovou síť CESNET2 a spolupracuje s Kanadou, Nizozemím a USA na budování globální lambda sítě GLIF (Global Lambda Integrated Facility). Díky aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v evropském projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí. (Více na www.cesnet.cz)

Další informace poskytne:

PhDr. Gabriela Krčmařová, CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4, 160 00 Praha 6
tel.: 224 352 916, fax: 224 355 269, e-mail: Gabriela.Krcma­rova@cesnet.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).