Hlavní navigace

Oracle Academy nabízí učitelům z České republiky a Slovenska pokročilá školení zaměřená na byznys a technologie

[Tisková zpráva] Nový školicí projekt prospěje univerzitním studentům a pedagogům z 5 českých a slovenských univerzit

Sdílet

PRAHA, BRATISLAVA – 14. července 2008 – Celkem 16 univerzitních pedagogů z 5 vysokých škol z České republiky a ze Slovenska se zúčastnilo nového školícího programu zaměřeného na získání pokročilých znalostí informačních technologií. Účastníci z ČR a SR patří do skupiny více než 120 pedagogů ze 14 zemí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA), kteří na novém školicím programu participují. Tento projekt je součástí dlouhodobé snahy Oracle Academy připravovat studenty na kariéry v 21. století.

Mezi české a slovenské univerzity a střední školy zúčastněné v programu patří: České vysoké učení technické v Praze; Vysoké učení technické v Brně; Střední odborná škola, Rokycany; Střední průmyslová škola dopravní, Praha 5 – Motol; Technická univerzita v Košicích; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

Zúčastnění pedagogové v současné době vyučují programy Oracle Academy Advanced Computer Science nebo Enterprise Business Applications, které poskytují studentům důležité obchodní a technologické znalosti, po nichž je v globální ekonomice poptávka.

Budou mít příležitost získat nové technologické znalosti, zkvalitnit své výukové programy a obohatit nabídku svých kurzů. Navíc každý účastník, který školení úspěšně dokončí, bude mít možnost získat certifikaci Oracle Certified Professional. Školení proběhlo začátkem srpna v prostorách společnosti Oracle v praze, hlavními pozornost byla věnována programování databází, architektuře SOA, datovým skladům a programování Javy.

Plánovaná školení mají podpořit růst Oracle Academy v celém regionu. Oracle Academy nedávno dosáhla významného milníku, že podporuje 1900 vzdělávacích institucí a 277 000 studentů v 59 zemích regionu EMEA.

Podpůrné citáty
„Oracle Academy nabízí intenzivní studijní program, jehož výsledkem je špičkové obchodní a technologické školení,“ řekla Clare Dolan, viceprezidentka společnosti Oracle pro Corporate Citizenship. „Těchto výsledků dosahujeme prostřednictvím vysoce interaktivních, komplexních školení vedených instruktory, jaká nabízíme právě učitelům v regionu EMEA. Tyto programy pomohou studentům zajistit rozvoj nejnovějších znalostí, po kterých je na globálním trhu práce poptávka. Jsme hrdí na to, že jim pomůžeme připravit se na úspěšné kariéry v 21. století.“

Podpůrné zdroje

  • O programu Oracle Academy – https://acade­my.oracle.com/
  • Oracle Academy Advanced Computer Science Program – https://oai.o­racle.com/en/in­dex1.html
  • Oracle Academy Enterprise Business Applications Program – https://acade­my.oracle.com/o­aiapps_home.html

O programu Oracle Academy
Projekty společnosti Oracle a nadace Oracle Education Foundation zasahují více než milión studentů po celém světě. Oracle Academy podporuje více než 655 000 studentů v 86 zemích. Prostřednictvím spolupráce se školami, úřady a ministerstvy, jež podporují včasnou přípravu na kariéry, pomáhá Oracle Academy studentům rozvíjet technologické a obchodní schopnosti potřebné pro úspěšné kariéry v 21. století. Zúčastněné instituce mohou do svých kurzů integrovat špičkový software a výukové materiály Oracle a zpřístupňovat svým pedagogům prvotřídní možnosti profesionálního rozvoje. Další informace najdete na webu http://academy­.oracle.com.