Hlavní navigace

Oracle oznamuje všeobecnou dostupnost Oracle TimesTen In-Memory Database 6.0

[Tisková zpráva]

Sdílet

Oracle oznamuje všeobecnou dostupnost Oracle TimesTen In-Memory Database 6.0

Společnost Oracle oznámila všeobecnou dostupnost softwaru Oracle TimesTen In-Memory Database Release 6.0, což je první nová verze tohoto produktu od akvizice společnosti TimesTen v červnu 2005. Vylepšení v této verzi jsou zaměřena na vyšší výkon a dostupnost mezipaměti, větší velikost databází udržovaných v paměti a datových mezipamětí, těsnější integraci s ostatními produkty Oracle a širší podporu uznávaných standardů jako SQL a Java. S touto verzí má nyní Oracle ucelené řešení správy dat, jež zahrnuje systémy fungující v reálném čase, zabudované a front-office systémy i rozsáhlé podnikové databáze a datové sklady.
Kvůli poptávce zákazníků po standardizovaném řešení, které zajistí okamžitou odezvu, vysokou škálovatelnost a nepřetržitou dostupnost datově náročných aplikací, společnost Oracle rychle zapracovala na prohloubení integrace Oracle TimesTen In-Memory Database jako pohotové mezipaměti pro data z databáze Oracle. Release 6.0 přináší to nejlepší z technologií Oracle TimesTen a Oracle Database a výsledkem je integrované řešení datové mezipaměti v reálném čase a správy podnikových dat. Společnosti v oblasti telekomunikací, finančních služeb nebo cestovního ruchu, instituce obrany, zpravodajské služby a podniky v jiných odvětvích, které používají business intelligence a architekturu orientovanou na služby, mohou jejím prostřednictvím okamžitě přistupovat k datům z aplikací, ve kterých záleží na milisekundách.

Klíčová vylepšení rozšiřují podporu vysoce výkonných aplikací
Nová verze databáze Oracle TimesTen 6.0 obsahuje řadu vylepšení, která pomáhají lépe spravovat události, transakce a data ve vysoce výkonných aplikacích:

  • Výkonnost mezipaměti – Propustnost aktualizací mezipaměti vzrostla pětinásobně a také se podstatně zkrátila doba načítání mezipaměti.
  • Dostupnost a odolnost mezipaměti – Aktualizace mezipaměti mohou být replikovány na ochranu před poruchou serveru a mezipaměť je v provozu, i když dojde ke ztrátě spojení s Oracle Database. Při následném obnovení spojení je obsah mezipaměti opět synchronizován.
  • Těsnější integrace – Podpora Oracle Database 10g (s volitelným doplňkem TimesTen Cache Connect to Oracle) a certifikace pro Oracle Application Server 10g a další aplikační servery J2EE.
  • Rozšířená podpora standardů – Doplněná programovací rozhraní SQL a JDBC, podpora JMS a certifikace mapování objektů a relací.
  • Velké datové sklady – Rychlejší načítání, obnovování, duplikace a obnovení velkých datových skladů.

„Věříme, že standardizované řešení správy dat v reálném čase, které lze snadno integrovat do existující infrastruktury a které řeší potřeby mnoha různých vertikálních trhů i projektů SOA, má široké možnosti uplatnění,“ řekl senior viceprezident společnosti Oracle Jim Groff. „Přidáním Oracle TimesTen In-Memory Database mezi své ostatní databázové produkty vytvořila společnost Oracle nabídku komplexního řešení správy dat, které se nevyrovná nic na trhu.“

Oracle TimesTen In-Memory Database
Oracle TimesTen In-Memory Database je relační databáze optimalizovaná pro přístup k datům v paměti, která poskytuje aplikacím okamžitou odezvu a velmi vysokou propustnost vyžadovanou současnými podnikovými aplikacemi například v odvětvích telekomunikací, finančních služeb nebo obrany. Oracle TimesTen In-Memory Database je implementována na aplikační vrstvě jako mezipaměť nebo zabudovaná databáze. Pracuje s datovými sklady, které se celé vejdou do fyzické paměti pomocí standardních rozhraní SQL. K základnímu produktu Oracle TimesTen In-Memory Database jsou k dispozici dva následující volitelné doplňky:

  • Replication – TimesTen to TimesTen: Zajišťuje replikaci dat v reálném čase mezi servery pro vysokou dostupnost a sdílení zátěže. Konfigurace replikace dat může být aktivní-pohotovostní nebo aktivní-aktivní, může používat asynchronní nebo synchronní přenosy dat s detekcí a řešením konfliktů a automatickou resynchronizací po obnovení spojení s porouchaným serverem.
  • Cache Connect to Oracle: Vytvoří aktualizovatelnou mezipaměť pro data Oracle, která se nacházejí na aplikační vrstvě. Přebírá výpočetní cykly za backend systémy a umožňuje podstatně pohotovější a škálovatelnější provoz aplikací v reálném čase. Cache Connect to Oracle načítá do databáze TimesTen malý podsoubor dat z databáze Oracle, šíří aktualizace oběma směry, automatizuje předávání požadavků SQL pro data, která se nenacházejí v mezipaměti, a automaticky resynchronizuje data po poruše.

Dostupnost
Produkt Oracle TimesTen In-Memory Database je nyní všeobecně k dispozici.