Hlavní navigace

Oracle umožňuje informačně řízený prodej ve vydání aplikací č. 11i.10 pro správu vztahů se záka

[Tisková zpráva]

Sdílet

Oracle umožňuje informačně řízený prodej ve vydání aplikací č. 11i.10 pro správu vztahů se zákazníky na straně prodejce

Redwood Shores (Kalifornia, USA), 26. srpna 2004 – Společnost Oracle představila nejnovější verzi aplikací Oracle pro správu vztahů se zákazníky (CRM), díky nimž společnosti zefektivní svůj podnikový prodej, a tím zvýší tržby.

Prodej je aktivní proces, který se dotýká všech aspektů organizace. Vytvoření modelu efektivního podnikového prodeje znamená uspořádat skupiny uvnitř podniku tak, aby pracovali společně směrem ke stejným cílům, umožnit přímý přístup k podnikovým informacím všem zúčastněným stranám a spolupracovat a koordinovat prodejní úsilí napříč všemi prodejními kanály. Nové verze Oracle Sales, Oracle Marketing, Oracle Partner Relationship Management a Oracle e-Commerce 11i.10 umožní zefektivnit uspořádání společnosti a spolupráci jednotlivých oddělení, čímž zákonitě roste úspěšnost prodejů.

Celopodnikové zaměření

Souhra marketingu a prodeje. Chtějí-li organizace soustředit marketingové a prodejní aktivity kolem společných cílů, potřebují mít jednotné informace sdílené mezi odděleními prodeje a marketingu. Nový Oracle Audience Workbench, komponenta Oracle Marketing 11i.10, obsahuje marketingové i prodejní funkce k zajištění uceleného toku informací. Při použití Workbench má manažer marketingu nebo regionálního prodeje přístup k informacím o stávajících zákaznících, což umožňuje identifikovat nejlepší cíle prodeje. Dále Workbench poskytuje nástroje nezbytné pro vytváření marketingových kampaní a s nimi spojených prodejních balíčků. Prodejní balíčky a doprovodné nabídky mohou být automaticky sledovány jako hlavní.

Souhra prodeje s cíli organizace. Aby byl zajištěn soulad mezi prodejním úsilím s cíli organizace, Oracle Incentive Compensation 11i.10 poskytuje možnosti „plánované mzdy“. To umožňuje managementu prodeje navrhnout mzdové plány, které strategicky podporují celkové prodejní cíle dané organizace a prodejci mohou vidět, jak prodej jednotlivých produktů ovlivní jejich mzdu. Integrace mezi Oracle Quoting a Oracle Incentive Compensation poskytuje prodejcům náhled na to, jak by prodejní nabídka ovlivnila mzdu.

Souhra vnitřních a partnerských prodejních organizací. Nejnovější verze Oracle Territory Manager, komponenta Oracle Sales, pomáhá propagovat soulad mezi vnitřními a partnerskými prodejními organizacemi. Nová funkčnost v Oracle Territory Manager dává obchodníkům schopnost plánovat teritoriální rozvržení pro přímé i nepřímé síly a analyzovat efektivitu vůči společným cílům.

Efektivita prodeje

Efektivní prodejní přístup. Oracle Sales Coach, součást Oracle sales 11i.10, pomáhá zvyšovat efektivitu prodejců naznačením společné metodiky pro prodejní proces. Tím, že je prodejcům umožněn přístup k prodejním technikám a strategiím, které mají nejlepší šanci na uzavření dohod, je zvyšována efektivita prodeje. Navíc Oracle Sales Coach automaticky zaznamenává informace o každém kroku prodejního cyklu, což umožňuje snadnou analýzu a hlášení při uzavření obchodu.

Efektivní tvorba nabídek. Oracle Proposals pomáhá prodejcům při tvorbě nabídek. Systém čerpá informace z jiných systémů v rámci podniku nebo z centrální úschovny nabídkových informací, což znatelně zmenšuje čas potřebný k vytvoření přesné, na míru šité nabídky.

Přesné prodejní citace. Oracle Quoting prodejcům umožňuje automatické sestavení kontraktu podle aktuálních informací o hodnotě, objednávkách a jednání. Texty přitom čerpá z obsáhlé knihovny předchozích kontraktů.

Spolupracující prodej

Společnosti v současné době využívají více prodejních kanálů – přímý, nepřímý a online prodej. Veškeré tyto aktivity je nutno koordinovat, což mj. znamená integraci procesů, sdílení informací a používání správného prodejního kanálu v pravý čas. Tomu napomáhá Oracle Partner Management a Oracle iStore 11.i.10.

Zvýšená spolupráce partnerů. Partner Dashboard, součást Oracle Partner Management 11i.10, poskytuje nástroje pro partnery k provádění všech svých prodejních aktivit online. Partneři mohou přistupovat ke společným marketingovým prostředkům, registrovat dohody a tvořit požadavky na speciální ceny. Skrze integraci s Oracle iStore mohou nyní partneři spolupracovat na prodejních příležitostech, spravovat účty, hledat pomoc, uvádět výnosy a podávat opakované objednávky.

Identifikace trendů prodejních kanálů (cest prodeje). Channel Manager Dashboard poskytuje manažerům prodejních kanálů kompletní, osobní náhled na aktivitu partnerů. Obsáhlé výkonnostní ukazatele zobrazují důležitou metriku, jako je celkový prodej za rok k danému datu, míra využitých příležitostí, dostupné a vázané prostředky a otevřené pohledávky. Manažeři prodejních kanálů mohou s těmito informacemi aktivně identifikovat trendy v prodejních kanálech a spolupracovat s partnery pro lepší prodejní úspěšnost.

Komplexní analytika

Klíčovým komponentem v řízení podnikového prodeje je mít rozhled v komplexní analytice. Zaměstnanci prodejních oddělení mají ve verzi 11i.10 k dispozici denní obchodní zpravodajství, hlášení o transakcích a ad-hoc analýzy. Informace jako aktuální stav, historická srovnávací analýza, prediktivní analýza a hlášení zřetězení znatelně vylepšují to, jak společnost plánuje své prodejní úsilí za účelem vyšší efektivity.

O společnosti Oracle

Oracle je největší světový dodavatel podnikového software. Další informace o společnosti Oracle najdete na http://www.ora­cle.com.

Kontakty:

Marta Lipovská / Michal Srba
Oracle Czech, s.r.o. / Virklis Agency
+420 221 438 133 / +420 241 742 675
marta.lipovska@o­racle.com / michal.srba@vir­klis.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).