Hlavní navigace

Osmé letošní zasedání Rady pro televizní a rozhlasové vysílání

[Tisková zpráva] Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Sdílet

Rada na svém 8. zasedání, které se konalo ve dnech 18. – 19. dubna 2006

 • udělila společnosti HC KABEL, s. r. o., IČ27677320, licenci k provozování televizního vysílání programů Infokanál Čejč a Infokanál Hovorany prostřednictvím kabelových systémů v katastrálních územích Čejč a Hovorany na dobu 12 let
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Mnichovo Hradiště 89,2 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem Delta Media Broadcasting s.r.o. / Rádio Jizera 105,7 FM řízení o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Mnichovo Hradiště 89,2 MHz /100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
 • vydala ČTÚ souhlas k vydání individuálního oprávnění společnosti Radiokomunikace a.s. k využívání rádiového kmitočtu pro šíření signálu DVB-H na lokalitě Praha – Strahov v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb.
 • registrovala provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy české: ČT 24, ČT 4 Sport, Anime +, CS Film, Cinemax, Cinemax 2, FILM BOX a zahraniční: Jetix, Film +, TV Deko, Viasat Explorer, Viasat History, Club, TV Paprika, Eurosport 2
 • registrovala provozovateli RTV 5, spol. s r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 4 Sport, ČT 24
 • vydala provozovateli HELP FILM s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně názvu programu
 • vydala provozovateli HELP FILM s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně časového rozsahu vysílání
 • vydala provozovateli HELP FILM s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny, dle žádosti
 • přerušila s provozovatelem Českomoravská televizní, s.r.o. řízení o souhlasu se změnou společenské smlouvy podle § 21 odst. 3 věty šesté zákona č. 231/2001 Sb., neboť u Krajského soudu v Českých Budějovicích probíhá řízení o předběžné otázce, spočívající v posouzení platnosti smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 5. února 2005, uzavřené mezi Ing. Jiřím Svobodou a GIMI, spol. s r.o.
 • vydala provozovateli Czech Digital Group, a.s. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanov
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele Czech Digital Group, a.s. o změně ve složení statutárního orgánu v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve jmenování dalších členů představenstva, Ing. Petra Davida a Ing. Josefa Stránského
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele Czech Digital Group, a.s. o změně ve složení dozorčí rady v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve jmenování nových členů, Ing. Pavla Smrčka, Ing. Jiřího Šebka a JUDr. Hvězdoslava Stefana
 • zahájila s provozovatelem Forcable s.r.o. správní řízení o uložení pokuty podle ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. za opakované porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro oznámení o změně statutárního orgánu, a současně vyzvala provozovatele Forcable s.r.o. k vyjádření ve lhůtě 30 dnů
 • vydala provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. upozornění na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro oznámení o změně statutárního orgánu
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele COUNTRY RADIO s.r.o. o změně statutárního orgánu
 • přerušila s přihlašovatelem POHRANIČÍ, stavební bytové družstvo, Mikulov řízení o registraci a vyzvala ho k odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
 • vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. zanikla dne 2. března 2006 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č. j. Ru/28/95 ze dne 16. února 1995
 • shledala, že provozovatel ORION, s.r.o., odvysílal program Hitrádia Orion v kontrolovaných dnech 15. a 18. února 2006 od 0.00 hodin do 24.00 hodin v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
 • shledala, že provozovatel RTV Cheb, k.s. odvysílal program RÁDIO EGRENSIS v kontrolovaných dnech 16. a 19. února 2006 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č.231/2001 Sb.
 • zahájila s provozovatelem RADIO CRYSTAL, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek programu Hitrádio Crystal v kontrolovaných dnech 26. února a 1. března 2006 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • shledala, že provozovatel Radio Twist Praha, s.r.o. odvysílal program Radio Twist v kontrolovaném dni 24. března 2006 od 0.00 do 24.00 hodin v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
 • shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události dne 28. února 2006 od 19.15 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. odvysílal pořad z cyklu Berlín, Berlín dne 8. února 2006 od 13.45 hod. na programu Prima televize v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události dne 16. února 2006 od 19.15 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Televizní noviny dne 16. února 2006 od 19.30 hod. na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 7. března 2006 od 21.20 na programu Prima televize mohlo prezentací časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života mladých úspěšných lidí, jednání pod vlivem alkoholu ponižujícího lidskou důstojnost a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 8. března 2006 (18.30 a 19.50) na programu Prima televize mohlo prezentací časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života mladých úspěšných lidí, vulgarity a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 12. března 2006 (14.17, 18.30 a 19.50) na programu Prima televize mohlo prezentací časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života mladých úspěšných lidí, jednání pod vlivem alkoholu ponižujícího lidskou důstojnost a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 6. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 7. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 8. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 9. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 10. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 11. března 2006 na programu Prima televize
 • zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 12. března 2006 na programu Prima televize
 • vydala provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neposkytl záznamy všech pořadů odvysílaných na programu FUN 1 dne 14. prosince 2005