Hlavní navigace

OSS Alliance spouští unikátní projekt podporovaný Nadací ČEZ

[Tisková zpráva] OSS Alliance získala téměř půl milionu korun od Nadace ČEZ na počítačovou učebnu se svobodným softwarem. Tu vytvoří na Základní škole Máchovo náměstí v Děčíně. Částka pokryje nákup počítačů, nábytku a další práce spojené s vytvořením moderní učebny běžící na Linuxu a dalších open-source aplikacích. Součástí projektu je také případová studie a další prezentace včetně semináře pro pedagogy, aby tak mohly vzniknout další podobné „open classrooms“ po celé České republice.

Sdílet

„Nová učebna navíc nebude sloužit pouze žákům jedné školy, ale budou sem moci docházet na kroužky výuky Linuxu, OpenOffice.org a dalších aplikací děti a studenti z okolí. Učebna tak zůstane otevřena všem zájemcům o tyto nové technologie,“ uvedl řešitel projektu Martin Chlouba z OSS Alliance.

Výběr děčínské základní školy nebyl náhodný. Několikaleté zkušenosti s výukou Linuxu a multiplatformních aplikací má již „Máchovka“ za sebou. „Tento projekt je unikátní v tom, že vznikne učebna od základů a zároveň i návod v podobě případové studie pro ostatní školy,“ uvedl pedagog a spolutvůrce projektu Martin Lána.

Samotné kroužky výpočetní techniky na Linuxu pomohou předcházet negativním jevům u dětí po opuštění školy a umožní rozvoj nadaných žáků či studentů, kteří se chtějí moderních informačním technologiím věnovat. Patronem, jenž bude dohlížet na vysokou kvalitu výuky, je děčínské detašované pracoviště Jaderné fakulty ČVUT.

Podpora Open Source ve školství je jedním z klíčových faktorů, které mohou pomoci k dalšímu rozšiřování otevřených technologií v ČR. „Pokud se nám podaří seznámit uživatele již na školách s výhodami svobodného softwaru a otevřených formátů, studenti budou chtít otevřená řešení používat i v zaměstnání či podnikání po ukončení studií,“ popsal předseda organizace Filip Molčan.

OSS Alliance vyjadřuje poděkování Nadaci ČEZ za to, že umožnila částkou 471 500 korun uskutečnění projektu. Dík patří také primátoru města Děčína Vladislavu Raškovi, vedoucí katedry softwarového inženýrství v ekonomii ČVUT Evě Dontové a externímu členu Evropské komise Janu Husárovi za podporu grantové žádosti.