Hlavní navigace

Ostravské opravny a strojírny zefektivní výrobu s řešením Infor

[Tisková zpráva] Infor ERP SyteLine zvýší rychlost a přesnost reakce na požadavky zákazníků a nepředvídané události

Sdílet

PRAHA – 3. září 2009 – Společnost Infor dnes oznámila, že společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. implementuje informační systém Infor ERP SyteLine. Řešení pomůže společnosti sladit nabídku s poptávkou a zvýšit flexibilitu výrobních operací. Zákazník podepsal smlouvu se společností ITeuro, a.s, implementačním partnerem Infor v oblasti řešení Infor ERP SyteLine, která v současné době realizuje jeho nasazení. Hlavním cílem implementace je zpřehlednění celého procesu průtoku zakázky, počínaje prodejem a konče expedicí hotového výrobku zákazníkovi a jeho fakturace. První fáze nasazení systému byla zahájena počátkem července 2009 s plánovaným ukončením projektu 1. října 2009.

Informační systém Infor ERP SyteLine je nasazován do části strojírna tzv. Novovýroba, která vyrábí nové nákladní železniční vozy. Důraz při implementaci je kladen na zvýšení rychlosti a přesnosti reakce na požadavky zákazníků a nepředvídané události (např. opoždění dodávky klíčového materiálu). Díky využití modulů pokročilého plánování a rozvrhování (APS) a manažerského informačního systému (BI) bude k dalším přínosům patřit snížení stavu zásob materiálu, nářadí a rozpracovanosti, zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení průtoku na stávajících kapacitách.

Dosud společnost řídila svou výrobu pomocí interně vyvinutého řešení. Řešení pokrývalo skladové hospodářství, evidenci zjednodušených výrobních postupů a kusovníků včetně odvádění výroby. Všechny podklady pro plánování a řízení dílen však byly vytvářeny ručně na základě odhadů dostupných kapacit a kapacitních potřeb pro úzká místa. Po zavedení řešení Infor ERP SyteLine v prostředí Novovýroby je plánováno také rozšíření pro zbývající část firmy tj. Opravny.

„Systém Infor ERP Syteline je používaný v mnoha firmách, ověřený praxí a má dlouholetou tradicí v podnicích podobných naší branži (strojírenství, opravárenství). Firma ITeuro má pak zkušenosti a výsledky při slaďování procesů zákazníka s používaným systémem,“ řekl Ing. Rudolf Šuška, ekonomický ředitel a jednatel společnosti Ostravské opravny a strojírny.

Společnost Ostravské opravny a strojírny je největší opravnou železničních nákladních vozů v České Republice. Podnik je všestranně vybaven moderním technologickým zařízením obsluhovaným kvalifikovaným personálem. Veškeré práce jsou prováděny v souladu s předpisy ČD, vyhláškami UIC, ČSN a EN. V současné době firma zaměstnává 700 zaměstnanců. Více informací lze získat na http://www.oos­sro.cz.

O společnosti ITeuro, a.s.
Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor Global Solutions. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O společnosti Infor
Infor vyvíjí či získává formou akvizic funkčně bohatá softwarová řešení postavená na specifických zkušenostech tisíců odborníků a kontinuálně je zlepšuje prostřednictvím inovací, rychlejších implementací, globální dostupnosti a flexibilních možností pořízení. Během několika málo let se Infor stal jedním z největších poskytovatelů podnikového softwaru na světě. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.