Hlavní navigace

Otevírání obálek u CZ.NIC

[Tisková zpráva]

Sdílet

Otevírání obálek u CZ.NIC

25. října 2002 byly v sídle vyhlašovatele za přítomnosti notáře otevřeny obálky s nabídkami na dodávku systému pro „Decentralizované řešení správy domény nejvyšší úrovně .cz“. Na základě tohoto řešení bude možno zavést v průběhu příštího roku do provozu systém více registrátorů. Tímto krokem sdružení CZ.NIC významně posunuje problematiku správy domén směrem k otevřenosti a standardnímu konkurenčnímu prostředí.

Do veřejné obchodní soutěže, jejíž pravidla byla schválena na valné hromadě sdružení dne 29. 7. 2002, se přihlásily tři společnosti: PVT a.s., GTS Czech, a.s. a PRAGONET, a.s. Všechny společnosti splnily formální podmínky pro další účast v soutěži.

Po vyhodnocení nabídek a jednání o detailech smlouvy bude vítěze schvalovat valná hromada sdružení, která se bude konat dne 19. 12. 2002.

Notářský zápis bude k dispozici na adrese www.nic.cz dne 4. 11. 2002, nebo k nahlédnutí v originále v sídle vyhlašovatele.

Podmínky veřejné obchodní soutěže na „Decentralizované řešení správy domény nejvyšší úrovně .cz“ najdete na adrese www.nic.cz.

CZ.NIC, z. s. p. o. je zájmové sdružení právnických osob založené 24. května 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli služeb internetu. V současné době má 24 členů a je zapsáno u Obvodního úřadu pro Prahu 6. Sdružení bylo založeno, aby převzalo vedení centrální databáze domén pod hlavní doménou *.cz a zajistilo profesionalizaci této služby.

Sdružení od 1. 9. 1999 zajišťuje registraci domén druhé úrovně pod národní doménou .cz, provoz jmenných serverů pro národní doménu .cz a související činnosti.

Kontakt: jiri.dohnal@nic.cz
informace www.nic.cz
CZ.NIC, Lužná 591, 160 00 Praha 6