Hlavní navigace

Otevřený dopis NOO ČT předsedovi senátní mediální komise Jiřímu Oberfalzerovi

[Tisková zpráva] Na páteční tiskové prohlášení předsedy senátní komise pro sdělovací prostředky Jiřího Oberfalzera, který požaduje odchod vrchního ředitele České televize Františka Lamberta, generálního ředitele ČT Jiřího Janečka a rezignaci členů Rady ČT, reagovala otevřeným dopisem Nezávislá odborová organizace ČT.

Sdílet

Vážený pane senátore,

přečetli jsme si Vaše dnešní tiskové prohlášení ke kauze vrchního ředitele ČT Františka Lamberta a rádi bychom Vás i veřejnost seznámil s následujícími podstatnými skutečnostmi:

1) členové výkonného výboru Nezávislé odborové organizace ČT v Praze se o podezření, že někdo z nejbližších spolupracovníků generálního ředitele ČT Jiřího Janečka byl údajným členem lidových milicí, dozvěděli z Lidových novin někdy začátkem listopadu 2006.

2) okamžitě jsme se písemně dotázali generálního ředitele ČT Jiřího Janečka, zda je novinová informace pravdivá. (viz.příloha)

3) kopii tohoto dopisu jsme opakovaně dali na vědomí všem členům Rady České televize (písemně i elektronickou poštou).

4) ani od generálního ředitele ČT ani od Rady ČT jsme dodnes na náš písemný dotaz nedostali odpověď.

5) na téma údajného členství kohosi z vedení ČT v lidových milicích jsme se jako výkonný výbor NOO po několika urgencích z naší strany sešli až dne 3.1.2007 s ge­nerálním ředitelem ČT Jiřím Janečkem a vrchním ředitelem ČT Františkem Lambertem. Na této schůzce nám oba pánové sdělili, že novinový útok byl zřejmě namířen proti panu vrchnímu řediteli Lambertovi, který se ovšem, podle nich, nikdy ničeho špatného nedopustil a ujistili nás, že i z hlediska zákona je vše v naprostém pořádku.

6) z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vedení odborů tím, že na problém prokazatelně upozornilo, udělalo vše, co bylo možné. Žádnými řídícími pravomocemi v podniku totiž odbory nedisponují a ani disponovat nechtějí i když jim to v minulosti bylo mnohokrát kdekým podsouváno.

Věříme, že tento dopis přispěje k objasnění velice politováníhodné a trapné záležitosti, která zcela jistě nepřispěla k důvěryhodnosti České televize, o kterou nám jde především. To ostatně jasně vyplývá z našeho výše popsaného postupu v této věci.

V Praze dne 9.února 2007

Za VV NOO ČT v Praze


Antonín Dekoj, předseda, v.r.

Jiří Černý, v.r.

Adam Komers, v.r.

Michal Zubr, v.r.