Hlavní navigace

Otevřený dopis skupiny Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy

[Tisková zpráva] Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy vítá systémový a aktivní přístup státu v procesu novelizace mediálních zákonů. Současně věří v brzké završení celého úsilí přijetím příslušné novely zákonů souvisejících s přechodem na zemské digitální vysílání .

Sdílet

Společnosti, které reprezentujeme, nejvýznamnější inzerenti a komunikační agentury působící v České republice, generují více než 90 % veškerých investic směrujících do televizní reklamy.

Naším klíčovým zájmem je efektivita našich prostředků vynaložených na televizní reklamní kampaně. Ta je v současné době zásadně snížena monopolizovaným a netransparentním fungováním komerční nabídky českých televizí.

Z tohoto důvodu podporujeme proces digitalizace televizního vysílání, který má potenciál konkurenci na českém televizním trhu vytvořit.

Současně víme, že to jsou právě naše reklamní investice, které jsou jedním z hlavních zdrojů pro úspěšnou realizaci procesu digitalizace. Domníváme se proto, že máme právo požadovat takovou zákonnou úpravu, která znemožní další deformaci a garantuje postupné zlepšování fungování trhu televizní reklamy v České republice.

Plně podporujeme aktuální podobu tzv. diginovely vzešlou z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že ve sněmovní verzi novely bylo nalezeno vyvážené řešení, které pomůže prolomit doposud patovou situaci při přechodu od analogového na digitální televizní vysílání a vytvořit rovnováhu v přístupu k televizní reklamě.

Velmi pozitivní zprávou je pro nás i skutečnost, že novela rozděluje naše reklamní investice směřované na Českou televizi do konkrétních fondů a garantuje tak jejich přímé a jednoznačné využití na podporu digitalizace, kinematografie, resp. české kultury.

Podle našeho názoru obsahuje podoba novely, která byla Senátu PČR postoupena Poslaneckou sněmovnou, dostatečné záruky pro zdravé konkurenční fungování televizního reklamního trhu v České republice. Mezi tyto garance počítáme nejen definici podmínek a časového rámce pro vstup nových televizních kanálů na trh, ale také zachování odpovídajícího rozsahu reklamního vysílání v České televizi.

Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy a společnosti, které reprezentuje, doporučují a plně podporují přijetí poslanecké verze novelizace mediálních zákonů v podobě, která byla předložena Senátu Parlamentu České republiky.

Zároveň apelujeme na co nejrychlejší přijetí novely s účinností od 1. 1. 2008. S ohledem na rytmus fungování televizního trhu, kde je pro základní nastavení obchodních podmínek klíčový přelom roku, by jakýkoliv odklad znamenal faktické potvrzení další monopolizace.

V Praze dne 23. října 2007

Text otevřeného dopisu je k dispozici na internetové stránce www.konkurencnit­vtrh.cz.

Ing. Jiří Mikeš, VŠE, Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Předseda Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy

Za České sdružení pro značkové výrobky
JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel

Za Asociaci čských reklamních agentur a marketingové komunikace
Mgr. Pavel Brabec, prezident

Za Asociaci komunikačních agentur
Martin Štěpánek, prezident