Hlavní navigace

Otevřený dopis Symfonického orchestru Českého rozhlasu

[Tisková zpráva] Otevřený dopis, který je reakcí na vyjádření p. Ivana Medka v televizním pořadu o České filharmonii.

Sdílet

Vážený pane Medku,

tak jako značná část naší kulturní veřejnosti i my jsme sledovali večer věnovaný 110.výročí existence České filharmonie, který vysílala ČT2 dne 7.1.2006.

V závěru pořadu nazvaném „Šéfdirigenti České filharmonie“ jste pronesl Vaše resumé o tomto orchestru tak, jak toto těleso a jeho postavení na české hudební scéně vnímáte Vy. Přiznáváme, že jsme Vaší formulací ale zejména obsahem tohoto sdělení byli zaskočeni. Nikdo z nás nemá tendenci jakkoliv zpochybňovat umělecké kvality České filharmonie a bezesporu tento orchestr patří k nejlepším velvyslancům naší hudební tradice doma i v zahraničí. Avšak doba se změnila a tvář naší hudební scény též. Za posledních 20 let totiž na sebe výrazným způsobem upozornila i další symfonická tělesa v České republice a my bychom moc rádi poukázali alespoň na existenci dalších dvou pražských – Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK. Za zmínku stojí, že všechny abonentní koncerty SOČR , které jsou beznadějně vyprodány již po několik sezón a tímto faktem se ne každý orchestr v Praze může pochlubit,jsou vysílány nejen Českým rozhlasem 3 Vltava, ale v průměru přejímá tyto koncerty 15 rozhlasových stanic v Evropě i zámoří, a tak se hudba v podání tohoto tělesa dostane k nepoměrně většímu počtu posluchačů po světě, než jak je tomu v případě České filharmonie. Nahrávky pro firmu Supraphon, které SOČR vytvořil v posledních 2 letech(komplety Dvořákových a Čajkovského symfonií) jsou tím nejlepším hudebním poselstvím, které doznalo i velmi pozitivní odezvy v zahraničním odborném tisku. Pódia, na kterých SOČR vystupuje v zahraničí mají stejné atributy těch scén, na kterých vystupuje i Česká filharmonie. Nechceme zde uvádět dlouhý výčet aktivit, které náš orchestr absolvuje a ne nepodobně je na tom i FOK. Kam tedy směřuje naše úvaha?

Řekl jste, že Česká filharmonie je zcela mimořádné těleso, lišící se podstatně v našich poměrech od ostatních souborů. Jedním dechem dodáváte, že udrží-li si tuto kvalitu….Tím je obsah Vašeho sdělení jasný. My se však ptáme , v čem spatřujete ten kvalitativní rozdíl? Jistě, ochranná známka ČF má ve světě svůj zvuk a je dána dlouhou tradicí a historickými souvislostmi. Ale i ta nejsilnější ochranná známka musí být naplněna kvalitním obsahem. A pokud jste objektivním konzumentem jakéhokoliv produktu a nepotrpíte si pouze na vnější atributy týkající se společenské prestiže, což jsme v případě Vaší osobnosti vždy předpokládali a Vaše životní cesta je toho jasným dokladem, pak bychom očekávali, že připustíte existenci dalších kvalitativně souměřitelných orchestrů, které České filharmonii konkurují a tím právě stimulují Vámi jmenované úsilí nejen o udržení, ale o zdokonalování právě těch kvalit, které jste měl pravděpodobně ve svém výroku o České filharmonii na mysli.

Dovolte nám, abychom Vás tímto co nejsrdečněji pozvali na některý z abonentních koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu do pražského Rudolfina.

Vladimír Válek, Šéfdirigent SOČR, Dirigent ČF
Jan Simon, Správní ředitel SOČR, Sólista ČRo
Jitka Novotná, Tisková mluvčí SOČR