Hlavní navigace

Otevřete dveře do digitálního světa

[Tisková zpráva] Praha, 7. února 2006 - Bude tato Olympiáda pro české televizní diváky největším sportovním zážitkem? Co se týče kvality přenosů nemělo by o tom být pochyb. Následující řádky vám přinesou odpovědi na ty nejzákladnější otázky týkající se digitálního, televizního světa. Chcete sledovat zpravodajský ČT 24 nebo ČT 4 sport, ale televizi jste si pořídili teprve před pár měsíci a na její výměnu je tedy příliš brzy. Proč všechen ten rozruch kolem slova digitální? Mysleli jste si, že se to týká jen obyvatel velkých měst?

Sdílet

Začněme stručným popisem toho, k čemu v souvislosti s letošními, televizními novinkami došlo a co je odstartovalo. Spuštěním řádného vysílání v multiplexu „A“ zahájily České radiokomunikace „ostrou“ digitalizaci televizního vysílání.

Slovo multiplex se v oblasti digitálních televizí objevuje vždy někde na začátku. Co tedy multiplexem rozumíme? Multiplexem je nazýván balíček datových informací plynoucích z vysílače do přijímače.

„Narozdíl od klasického analogového vysílání, kdy každý program potřebuje svůj kanál, je multiplexový blok vysílán pouze na jednom kanálu,“ vysvětluje Jakub Pařízek ze společnosti Datart.

Vlastní televizní „kanály“ (programy) jsou rozkládány až u příjemce v digitálním přijímači nazývaném set top box. Jeden multiplex tedy po celé republice vysílá na jednom kanálu.

Tato skutečnost povede ke značné úspoře kanálů, jejichž nedostatek je mimo jiné důvodem, proč v současné době nelze spustit další celoplošný televizní kanál. Menší náročnost digitálních dat na nosný signál klade mnohem nižší nároky na vyzářený výkon vysílače jako takového. To vede k úspoře elektrické energie a ke snížení elektromagnetického smogu. Vzhledem k uvolnění frekvenčních pásem bude docházet k menšímu rušení a přeslechům signálu – zkrátka k vyšší kvalitě vysílání.

Analog versus Digital

Drtivá většina zpracovávaných dat v televizních studiích je uložena v digitální podobě. Pro potřeby „konvenčního“ vysílání je nutné převádět data do analogové podoby, čímž trpí jejich kvalita.

„Přímým vysíláním digitálních bloků je neefektivní proces odstraněn a data plynou až k uživateli v nejvyšší možné kvalitě,“ dodává Jakub Pařízek z Datartu

Záleží samozřejmě na kvalitě signálu (respektive na možnosti kvalitního příjmu u uživatele), po kterém je nesen multiplexový blok. Avšak příjem digitální televize klade menší nároky na domácí anténní systémy či zesilovače než příjem analogového signálu. V praxi to znamená, že v místech s dostatečně kvalitním pokrytím analogového signálu je při příjmu multiplexu možný přechod na pokojové (nesměrové) antény.

Rozdělení multiplexu a komprese dat

Celý multiplex má konstantní datový tok, který činí přibližně 22 Mbit/s. Na jeden vysílaný televizní „kanál“ je třeba datový tok přibližně 4 Mbit/s. Zbylá kapacita je využita pro rozhlasové vysílání nebo pro další doplňkové služby. To umožňuje vysílání 4 televizních „kanálů“ v rámci jednoho multiplexu.

„Zajímavá je možnost změnit poměr datových toků jednotlivých kanálů ze strany poskytovatele služby, čímž je umožněno zvýšení kvality některého z nich či dočasné přidání dalšího kanálu. V důsledku to znamená, že můžete najednou využívat třeba 50 kanálů,“ říká s nadsázkou Jakub Pařízek.

Aby přenášená data splňovala zadané parametry maximální velikosti, je nutné velikost dat komprimovat. Ke zmenšení objemu dat se v současné době používá komprese typu MPEG 2, která využívá nedokonalosti lidských smyslů – zraku a sluchu. U signálu odstraňuje, zjednodušuje, ty zvukové nebo obrazové části, které lidské orgány nejsou schopny postřehnout. Do budoucna je počítáno s použitím dokonalejší komprese typu MPEG 4, která dokáže v rámci stejného datového toku přenést více informací.

Pokrytí České republiky digitálním signálem

V současné době je pokryta Praha, její široké okolí a Brno pomocí testovacího vysílače Brno-Hády – celkem přibližně 1.300.000 domác­ností. Na 9. února 2006 je plánováno zprovoznění vysílače Brno-město, čímž dojde k vylepšení a rozšíření pokrytí v oblasti Brněnska. Spuštěním tohoto vysílače dojde zároveň k přepnutí z testovacího provozu na řádný. V toto únorové datum by mělo také dojít ke spuštění vysílače Ostrava a tím k řádnému vysílání multiplexu „A“ v této oblasti.

V multiplexu „A“ jsou vysílány ČT 1, ČT 2, ČT 24, NOVA, PRIMA a v neposlední řadě od 10. února ČT 4 sport, která je spuštěna u příležitosti olympijských her v Turíně a bude se zabývat výhradně přenosem sportovních událostí.

V pilotním provozu je též multiplex „B“. Ten vysílá v oblasti Prahy a okolí a to stanice PRIMA, Óčko, Top TV a 24 cz.

Další multiplex „C“ taktéž ve fázi testování vysílá velmi lokálně na území Prahy a Brna nese zatím pouze vysílání stanice Local TV Klimkovice a převzaté vysílání slovenského zpravodajského kanálu TA3.

Příjem digitálního vysílání aneb set top box

Jak jsme již zmínili, k příjmu digitálního vysílání postačí klasická televizní anténa a zařízení, které je schopno digitální data dekódovat tzv. Set Top Box.

Set Top Box je přídavné zařízení, velikosti satelitního přijímače, do kterého je přiveden signál z antény. S televizí je dále spojeno buď pomocí kabelu scart, či pomocí klasického koaxiálního kabelu, po kterém již putuje dekódovaný analogový signál. Z hlediska kvality je však scart ideálním řešením. Použití koaxiálního kabelu doporučujeme jen jako krajní možnost pro televizory, u kterých scart chybí.

Digitální příjem a moderní technologie nabízejí ještě víc a byla by škoda možnosti nevyužít. Jste v situaci, kdy jezdíte novým autem, kterému chybí voda v ostřikovači. Stačí málo a vše může být dokonalé. V případě digitálního příjmu máme na mysli použití kvalitních kabelů a novinek. Ideálním řešením je zakoupení celé sady, která zahrnuje – set top box, DVR (nahrávací zařízení DVD) a skutečně kvalitní kabel. Například společnost Datart nabízí tuto možnost za opravdu výhodných podmínek.

Instalace Set Top Boxu není nic složitého, připojení kabeláže zvládnete hravě během pár minut. (Jednoduchá schémata připojení vidíte na obrázcích).

Jednotlivé kanály poté přepínáte pomocí dálkového ovladače set top boxu, na televizi máte nastaven režim AV vstup.

Některé modely televizí jsou již přímo vybaveny dekodérem digitálního vysílání a není proto nutné do obvodu zařazovat Set Top Box. Ten je integrován v těle přístroje. Pomocí Set Top Boxu však můžete přijímat digitální vysílání skutečně do libovolného televizoru.

Příjem digitálního vysílání je tedy krokem do budoucna, který vám umožní příjem dobře známých kanálů v daleko lepší kvalitě. Jako bonus pak může nabídnout zajímavé zpravodajské kanály, které jsou vysílány pouze digitálně. Vzhledem k tomu, že je v Česku celá technologie teprve na startu, nelze než očekávat stálé zlepšování signálu a zkvalitňování služeb jako takových.

A budoucnost? V ní patří analogové vysílání do technického muzea a to mluvíme o několika příštích letech. V té době se budou prodávat pouze televize přímo s digitálním příjmem a novými možnostmi – ať už her, nákupů apod..

Nezbývá než dodat – Vítejte v ostrých, digitálních časech!