Hlavní navigace

Oznámení REGIO MEDIA spol. s r.o

[Tisková zpráva] Podle zpráv, ktere byly společnosti REGIO MEDIA sděleny Ing. Jiřím Svobodou, Krajský soud v Českých Budějovicích včera vyhověl žalobě Ing. Marie Svobodové a určil, že smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti Českomoravská televizní, s.r.o., kterou dne 5.2.2002 uzavřel Ing. Svoboda s GIMI, spol. s r.o. (dnes RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.) je neplatná. Společnost GIMI, spol. s r.o. se tak společníkem společnosti Českomoravská televizní, s.r.o. nestala.

Sdílet

Ing. Marie Svobodová se domáhala určení, že uvedená smlouva je neplatná z důvodu, že jako manželka neudělila Ing. Jiřímu Svobodovi souhlas s převodem obchodního podílu, což je zákonná podmínka k nakládání s majetkem, který tvoří společné jmění manželů.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodoval na rozdíl od Vrchního soudu v Olomouci o meritu věci, a proto o zápisu změn do obchdoního rejstříku bude nutno rozhodnout opět, a to i přes usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým má být rejstříkové řízení zastaveno.

Podle sdělení Ing. Svobody se společnost GIMI, spol. s r.o. v soudním řízení dovolávala mimo jiné vydržení uvedeného obchodního podílu či dobré víry v zápis v obchodním rejstříku, což Krajský soud podle svého rozhodnutí nepovažoval za důvody, pro které by měla být žaloba zamítnuta.