Hlavní navigace

Pálavský Děvín bude mít novou anténu

[Tisková zpráva] (Praha, 1. října 2009) – České Radiokomunikace připravují na konec října výměnu antény na vysílači Děvín u Mikulova. První etapa digitalizace Děvína proběhla již v březnu letošního roku, kdy byl na Děvín za pomoci vrtulníku dopraven nový DVB-T vysílač. Další přípravy Děvína na digitalizaci budou obnášet výměnu hlavní vysílací antény. Nezbytným krokem před výměnou antény je i přesun stávajícího vysílání z hlavní vysílací antény do náhradního anténního systému. Přesun vysílání do náhradního systému proběhne 5. 10. 2009 v době od 08:00 – 15:00 hodin.

Sdílet

Převod vysílání do provizorního anténního systému je nezbytný pro zachování digitálního vysílání i po dobu výměny antény. Samotná výměna antény se uskuteční za pomoci vrtulníku ve dnech 26.-27. 10. 2009. Díky nové anténě bude možné spustit z Děvína více digitálních multiplexů a rozšířit tak programovou nabídku digitálního pozemního vysílání na jižní Moravě.

„K vypnutí analogového vysílání z vysílače Děvín by mělo dle TPP dojít v červnu 2011,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací. „Naším zájmem je provést výměnu antény co nejrychleji tak, abychom nijak nenarušili přirozený řád CHKO Pálava. Pro výměnu antény využijeme speciální dvourotorový vrtulník, který je sice nákladnější, ale pro toto prostředí šetrnější variantou,“ dodává Jiří Vykydal.

Děvín se nachází v CHKO Pálava. Plánování jednotlivých kroků výměny antény probíhá s maximálním ohledem na životní prostředí tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození nebo negativním dopadům na unikátní faunu a flóru Pálavy.

Bližší informace včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.