Hlavní navigace

Prvý bezplatný antivírus na báze Kolektívnej inteligencie: Panda Cloud Antivirus

[Tisková zpráva] Bratislava, 4. máj 2009 - Panda Security, vedúci poskytovateľ IT bezpečnosti, ohlásil spustenie globálnej beta verzie Panda Cloud Antivirus, ktorý je prvým a jediným bezplatným produktom v odvetví založeným na technológií Kolektívnej inteligencii. V porovnaní s priemerom v odvetví má o 50% menšie nároky na výkon počítača. Používatelia si tento bezplatný produkt môžu stiahnuť z http://www.cloudantivirus.com.

Sdílet

Produktom Panda Cloud Antivirus predstavuje spoločnosť Panda Security nový model ochrany, ktorý využíva nenáročnú klientsku aplikáciu a architektúru serverov v centrále spoločnosti. Vďaka tomu spracováva a blokuje malware oveľa účinnejšie ako produkty s lokálnou databázou vírusov. Celý proces kontroly a klasifikovania malware je presunutý do centrály Panda a využíva inteligentné techniky analýzy vrámci klientskej architektúry, takže Panda Cloud Antivirus dokáže poskytnúť pokročilú ochranu pred novými a neznámymi vírusmi pomocou klienta, ktoré spotrebováva minimálne zdroje PC.

Tradičné antivírusové produkty pre PC sa spoliehajú na mnohovrstvové lokálne nainštalované technológie, ktoré zachytávajú každý súbor v istej vrstve (vstupný vektor, systém súborov, spúšťanie programu) a kontroluje ich viacerými metódami (antivírus, heuristika, prevencia pred prienikmi, analýza správania, atď.). Tento proces vedie k zvýšenému využívaniu pamäte v lokálnych PC a CPU zdrojoch, čo ovplyvňuje výkon PC. Nenáročný klientsky agent Panda Cloud Antivirus predstavuje novú filozofiu asynchrónnej kontroly z centrály po pripojení. Spája v sebe lokálne detekčné technológie s kontrolou z centrály v reálnom čase. Maximalizuje výsledky a minimalizuje spotrebu zdrojov. Tento optimalizovaný model blokuje škodlivé programy pri pokuse o ich spustenie a menej nebezpečné operácie zatiaľ uskutočňuje prostredníctvom kontroly na pozadí.

Panda Cloud Antivirus obsahuje lokálny antivírus a antivírus na diaľku, antispyware, antirootkit, heuristiku a goodware cache, pričom priemerná spotreba je len 17 MB RAM. V porovnaní s priemerom v odvetví navyše dosahuje o 50 percent nižší vplyv na výkon.

Panda využíva vlastnú technológiu kontroly z centrály s názvom kolektívna inteligencia, vďaka čomu Panda Cloud Antivirus do automatickej identifikácie a klasifikácie nových vzoriek malware v reálnom čase zapája globálnu komunitu miliónov používateľov Pandy. Každý nový súbor prijatý kolektívnou inteligenciou je do šiestich minút automaticky klasifikovaný. Servery kolektívnej inteligencie automaticky prijímajú a klasifikujú vyše 50 000 nových vzoriek denne. Navyše systém kolektívnej inteligencie Panda porovnáva údaje o malware zozbierané z každého PC, a tak neustále zlepšuje ochranu pre komunitu svojich používateľov.

„Sme pevne presvedčení, že Panda Cloud Antivirus predstavuje kvantitatívny skok v ochrane oproti tradičnej antivírusovej architektúre,” hovorí Juan Santana, CEO spoločnosti Panda Security. „Panda Cloud Antivirus poskytuje zákazníkom skutočné riešenie na báze „nainštaluj a zabudni“, ktoré dodáva najrýchlejšiu ochranu v odvetví pred novým malware s doslova polovičným vplyvom na výkon. Sme nadšení, že ho môžeme poskytnúť zadarmo. Je to pre nás spôsob, akým Panda ďakuje komunite a zväčšuje svoju sieť kolektívnej inteligencie, čím zákazníci získavajú jednu z najlepších druhov ochrany na svete.”

Viac informácií a možnosť stiahnuť si produkt nájdete na: http://www.clou­dantivirus.com.

O Panda Security
Panda Security je jedným z vedúcich poskytovateľov IT bezpečnosti na svete s miliónmi zákazníkov a produktmi vo vyše dvadsiatich jazykoch. Našim poslaním je poskytovanie najúčinnejšej ochrany s minimálnou spotrebou zdrojov za účelom zabezpečnia údajov a IT zdrojov našich zákazníkov pred bezpečnostnými hrozbami.

Každý deň vznikajú tisíce nových škodlivých kódov. Na boj proti tejto hrozbe vyvinula Panda Security inovatívny a jedinečný bezpečnostný model, ktorá dokáže automaticky analyzovať a triediť tisíce nových vzoriek škodlivých kódov. Ide o kolektívnu inteligenciu, ktorá zaisťuje, že riešenia Panda Security dokážu ochrániť pred oveľa viac hrozbami ako produkty iných spoločností. Výnimočné detekčné schopnosti kolektívnej inteligencie je možné otestovať na webstránke Infected or Not (http://www.in­fectedornot.com)

Viac informácií a testovacie verzie všetkých riešení Panda Security je možné nájsť na webstránke: http://www.pan­dasecurity.sk