Hlavní navigace

Panda GateDefender Performa získava certifikát ICSA Labs

[Tisková zpráva] Panda GateDefender Performa, vysokovýkonné SCM (Secure Content Management) zariadenie od spoločnosti Panda Software, obdržal certifikát Gateway Antivirus Detection od ICSA Labs, nezávislej divízie Cybertrust.

Sdílet

Certifikát Gateway Antivirus Detection sa udeľuje za úspešný test zameraný na účinnosť bezpečnostného riešenia pri ochrane pred prienikom škodlivých kódov do siete. Pri teste sa používajú škodlivé kódy z WildList-u1, pričom sa sleduje nielen schopnosť detekovať a eliminovať ich, ale aj ďalšie aspekty, ako napríklad vytváranie hlásení o detekovaných útokoch alebo stave bezpečnosti v sieti.

Riešenie spoločnosti Panda Software detekovalo 100 % škodlivých kódov použitých v teste v reálnom čase, a to bez falošných hlásení. Ukázala sa aj jeho schopnosť generovať hlásenia o pokusoch o sieťové útoky a poskytnúť správcovské funkcie potrebné pre správu ochrany.

Certifikáty ICSA Labs, nezávislej divízie Cybertrust, popredného „strážneho psa“ v odvetví, je pre používateľov garanciou kvality, keďže ICSA Labs potvrdzujú účinnosť riešenia v poskytovaní ochrany korporátnych sietí.

Panda GateDefender Performa je vysoko škálovateľné zariadenie, ktoré vďaka optimalizovanej integrácii softvéru a špecializovaného výkonného hardvéru blokuje vírusy, červy, trojany, bots, cielené útoky, spam a nevhodný obsah ešte pred vstúpom do firemného prostredia. Myšlienka „pripoj sa a zabudni“ zaisťuje zrozumiteľnosť a jednoduchosť a úplná a neustále aktualizovaná ochrana robia z Panda GateDefender Performa silné riešenie s nízkymi celkovými vlastníckymi nákladmi. Je dostupný v troch modeloch a má vlastný systém vyvažovania záťaže, vďaka čomu sa vie prispôsobiť potrebám všetkých spoločností, od malých a stredne veľkých podinikov po veľké spoločnosti či ISP.

Panda GateDefender Performa blokuje hlavné vonkajšie hrozby vo vstupnom bode internej siete. Obsahuje aj neustále sa aktualizujúci filter adries, ktorý umožňuje odľahčiť sieť od zbytočnej prevádzky. Výsledkom je ochrana pred poklesom efektivity.

Okrem toho, návratnosť investícií je ešte väčšia, pretože je potrebné započítať aj čas, ktorý ušetria správcovia sietí, keďže Panda Gatefender Performa sa inštaluje rýchlo a ľahko v module transparentného bridžu bez potreby konfigurovať alebo presmerovať sieťovú prevádzku, čím zaisťuje okamžitú ochranu pred škodlivými kódmi a spamom a filtrovanie obsahu webu. Správu všetkých pripojených zariadení je možné centralizovať vďaka podpore SNMP správ.