Hlavní navigace

Panda Internet Security dosiahla podľa AV-Testu najlepšie výsledky za druhý kvartál roku 2010

[Tisková zpráva] Bratislava, 23. august 2010 – Panda Internet Security dosiahla najlepšie výsledky v AV-Teste za druhý štvrťrok 2010 (http://av-test.org/) a získala certifikát tohto prestížneho nemeckého laboratória. Testy na všetky typy ochrany, vyčistenia a funkčnosti zvládla s nadpriemernými výsledkami. Podobne dopadli aj testy na obnovy počítačov infikovaných malware.

Sdílet

Testami ochrany a vyčistenia a obnovy počítačov po infikovaní malware prešla Panda Internet Security 2010 so skóre 5,5 zo 6,0. Za funkčnosť obdržala skóre 5 zo 6.

Najvýraznejšie výsledky v testoch ochrany pred malware infekciami boli zaznamenané v oblasti detekcie malware vzoriek vybraných expertmi AV-Testu, ako aj tých, ktoré pochádzajú zo zoznamu In the Wild, kde dosiahlo riešenie Panda 100%-nú detekciu. Pri detekcii tzv. zero-day malware útokov, vrátane web a e-mail hrozieb, dosiahla Panda Security 82%, 89% a 74% v danom poradí počas troch mesiacov, v priebehu ktorých sa vykonávali testy. Panda detekovala 81% vzoriek v teste dynamickej detekcie, čo bolo vysoko nad priemerom, ktorý dosahujú konkurenčné produkty (63%).

Panda Internet Security 2010 tiež dosiahla 100% pri detekcii a eliminácii rootkitov a skrytého malware. V rámci testov na vyčistenie a obnovu počítačov infikovaných malware, dosiahla Panda Security 95% v oblasti eliminácie aktívnych častí malware (WildList), čo bol opäť nadpriemerný výsledok.

V oblasti funkčnosti, konkrétne pri vplyve antivírusu na výkon počítača, dosiahla Panda 101 sekúnd, čo je menej ako polovica v porovnaní s priemerom 251 sekúnd pri iných riešeniach.

„Výsledky demonštrujú ohromnú schopnosť detekcie systému Kolektívnej inteligencie spoločnosti Panda,” tvrdí Pedro Bustamante, vedúci výskumu Panda Security. „Podstatnejšie je, že táto detekčná schopnosť nemá vplyv na počítače používateľov, pretože kontrola a triedenie malware sa odohráva v cloude”.

„V AV-Test.org sme testovali všetky produkty so všetkými aktualizovanými funkciami a aktivovanou ochranou „in the cloud“, aby nedošlo k zastaveniu žiadnych aktualizácií,“ uviedol Andreas Marx, CEO AV-Test.org. „Produkty teda museli predviesť svoje schopnosti v „reálnom svete“ za použitia všetkých súčastí a vrstiev ochrany akoby išlo o reálne udalosti.“

Andreas Marx hovoril aj o výkone riešenia Panda v priebehu testov: „Panda Internet Security preukázala pôsobivo výrazné výsledky v prípade statickej aj dynamickej detekcie nových škodlivých kódov.“

„Detekcia a odstránenie spusteného malware určeného na krádež údajov, napríklad rootkitov, nebol pre Panda Internet Security žiadny problém, na rozdiel od viacerých iných testovaných produktov.“

„Testovala sa nielen ochrana pred známym a neznámym malware, ale aj odstraňovanie častí, ktoré už infikovali systém. Panda Internet Security dosiahla skóre 5,5 zo 6,0 v oboch kategóriách. Išlo o najvyšší výsledok zo všetkých programov v priebehu celého testovania.“

„Panda Internet Security dosiahla nielen vysokú mieru ochrany pred novým malware a pri jeho odstraňovaní, ale z pohľadu funkčnosti mala zároveň menší vplyv na systém.“

„Panda Internet Security sa zaradila medzi tri produkty, ktoré počas testov získali 16 z možných 18 bodov, čo bolo najvyššie získané skóre v testoch, ktoré trvali 12 týždňov.“

Viac informácií o všetkých výsledkoch AV-Testu sú na http://av-test.org/ a http://resear­ch.pandasecuri­ty.com/

Viac informácií o nových produktoch Panda radu 2011, ktoré sú na trhu od júla 2010, je na stránke http://www.pan­dasecurity.com/slo­vakia/homeuser­s/solutions/an­tivirus alebo http://www.pan­dasecurity.sk

O Panda Security
Spoločnosť Panda Security bola založená v roku 1990 a v súčasnosti je vedúcim poskytovateľom bezpečnostných riešení na báze kolektívnej inteligencie s produktmi dostupnými vo viac než 23 jazykoch a miliónmi používateľov v 195 krajinách sveta. Panda Security bola prvou spoločnosťou v oblasti IT bezpečnosti, ktorá využila silu cloud computingu prostredníctvom technológie Kolektívnej inteligencie. Tento inovatívny bezpečnostný model dokáže automaticky analyzovať a triediť tisíce nových vzoriek malware denne, čím zaručuje firemným zákazníkom a domácim používateľom najúčinnejšiu ochranu pred internetovými hrozbami s minimálnym vplyvom na výkon PC. Panda Security má 56 pobočiek na svete. Jej americké sídlo je v Kalifornii a európske v Španielsku.

Panda Security spolupracuje s paraolympiádou, WWF a Invest for Children v rámci politiky firemnej sociálnej zodpovednosti.