Hlavní navigace

Panda Software mení meno na Panda Security

[Tisková zpráva] Panda Software zmenila meno na Panda Security. Zmena značky odzrkadľuje aj viaceré ďalšie dôležité zmeny, ku ktorým došlo v Pande a to na technologickej, ako aj organizačnej úrovni. Nové heslo „O krok vpredu“ vyjadruje poslanie spoločnosti zabezpečovať úplnú ochranu používateľov.

Sdílet

Odpoveď Pandy na novú dynamiku škodlivých kódov
Škodlivé kódy zaznamenávajú exponenciálny nárast. V roku 2006 detekovali laboratória PandaLabs viac škodlivých kódov ako spolu za celých predošlých 15 rokov. Zároveň je vidieť, že internetoví podvodníci už nie sú motivovaní publicitou, ale snahou o finančné obohatenie.

Panda urobila krok vpred. Ako priekopník v preventívnych technológiách vo forme technológií TruPreventTM sa teraz púšťa do boja s novou situáciou spôsobenou škodlivými kódmi a to s novým bezpečnostným modelom v podobe novej generácie bezpečnostných riešení charakteristických ultra rýchlou schopnosťou detekcie.

Nová značka pre novú Pandu
Zmena na Panda Security predstavuje zásadnú zmenu na všetkých úrovniach. Veľký krok vpred bol vykonaný napríklad v laboratóriách PandaLabs, kde došlo k vytvoreniu systému automatizovaných procesov, ktorý umožňuje spracovať oveľa väčší počet nových škodlivých kódov.

Ďalšou zmenou je vstup investičných fondov Investindustrial a Gala Capital do akciového kapitálu Pandy s cieľom vytvorť silný medzinárodný projekt expanzie, upevniť vedúcu pozíciu Pandy na trhu IT bezpečnosti a urýchliť rozvoj nových technológií.

Novým výkonným riaditeľom Panda Group, ktorá je zastúpená vo vyše 50 krajinách, sa stal Jorge Dinares. „Je to pre nás dôležitý krok, pretože ide o viac ako len o zmenu mena. Pracujeme na tom, aby sme prispôsobili celú spoločnosť novým požiadavkám trhu. Našim cieľom je ponúknuť používateľom najlepšie produkty a služby, aby skutočne plne zabezpečili ich IT systémy pred všetkými typmi škodlivých kódov,” vysvetľuje Jorge Dinares.

Nová značka vystihuje podstatu Pandy
Nová značka Panda Security lepšie vyjadruje podstatu spoločnosti, jej aktivity a víziu do budúcnosti a jej základom je firemná identita spočívajúca v zásadných črtách, ktoré definujú osobitosť spoločnosti:

  • Prevencia, inovácia. Panda Security je veľmi dynamická. Je spoločnosťou s víziou v oblasti určovania nových bezpečnostných modelov a stratégií, ktorá dokáže byť inovatívna a priekopnícka v prípade rozvoja nových bezpečnostných technológií. Z tohto dôvodu sa Panda Security dokáže držať o krok vpred pred novými horzbami Internetu.
  • Vysoká kvalita a účinnosť produktov a služieb. Panda Security si nastavila najvyššie štandardy a robí všetko preto, aby svojimi produktami zaručila najlepšiu ochranu klientov. Produkty sú „inteligentné“, ľahko sa používajú a dokážu sa rozhodovať autonómne.
  • Vernosť poskytovaniu služieb. Spoločnosť kladie obrovský dôraz na poskytovanie najlepších služieb pre zákazníkov 24 hodín denne po celý rok.
  • Priateľskosť. Spoločnosť je v kontakte s používateľmi, je otvorená, prijíma pripomienky zákazníkov a vždy ochotne načúva problémom alebo novým potrebám.

Panda Security: Globálna bezpečnosť a schopnosť inovácie
Nové meno zdôrazňuje zameranie Panda Security na IT bezpečnosť a jasne určuje jej poslanie: počítače zákazníkov bez akýchkoľvek ohrození bezpečnosti a globálna ochrana doma aj v práci.

Zmena mena sa odráža aj na zmene vizuálu, ktorý predstavuje hodnoty Panda Security:

  • Bezpečnosť.
  • Technológie, inovácie, otvorenosť k zmene a budúcnosti.
  • Mohutnosť, stabilnosť, spoľahlivosť a účinnosť.
  • Profesionalita a skúsenosť.
  • Globálna orientácia na služby.

Slogan „O krok vpred“ je súčaťou nového loga a nesie v sebe konkurenčnú výhodu, ktorá je znakom spoločnosti od jej vzniku: inovácia, túžba udržať sa vpredu, neustále odhodlanie pre vec, schopnosť zostať na čele boja proti počítačovým hrozbám.

Viac informácií o Panda Security nájdete na webstránke spoločnosti: http://www.pan­dasecurity.com a http://www.pan­dasecurity.sk