Hlavní navigace

Pardubická univerzita učí BYZNYS

[Tisková zpráva] Univerzita Pardubice začala na Katedře ekonomiky a managementu využívat v rámci výuky podnikový informační systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R.

Sdílet

Výuka v rámci předmětu Podnikové informační systémy je zaměřena na vysvětlení principů a postupů při aplikaci informačních systémů do podnikové praxe. Cílem výuky je seznámit posluchače s potřebnými širšími souvislostmi a trendy v managementu v kontextu s informačními technologiemi. Velká pozornost je věnována roli informace. Předmět nabízí detailní pohledy na informační systém v podniku s podrobnějším rozborem tzv. ERP systémů. Teoretické poznatky jsou prakticky procvičovány v systému BYZNYS, který byl zvolen díky svým kvalitám a silné pozici na českém trhu s podnikovými informačními systémy pro malé a střední organizace.

„Na BYZNYSu se demonstrují nejen moduly a možnosti podnikových informačních systémů, ale také jakým způsobem probíhá jednání se zákazníkem, implementace i následný servis a uživatelská podpora. Studenti tak získávají přehled o tom, co je při výběru informačního systému třeba brát v úvahu, jaké jsou možnosti a co lze od ERP řešení očekávat,“ říká Viktor Janouch, který předmět Podnikové informační systémy na Univerzitě Pardubice vyučuje.

„Studenti si díky BYZNYSu v praxi mohou ověřit teoretické poznatky, a to na úrovni aplikačních znalostí, návrhu informačního systému a přípravou podkladů pro výběrová řízení včetně stanovení kritérií pro výběr ERP,“ přibližuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. „Pro školské instituce máme navíc připraven výukový balík a plánujeme podobnou formu spolupráce jako funguje s Univerzitou Pardubice do budoucna rozvíjet i s dalšími institucemi.“

V rámci výuky se byli studenti také podívat na exkurzi u uživatelů podnikového informačního systému BYZNYS a v praxi sledovali rutinní využívání ERP. Zároveň se seznámili s metodikami používanými v praxi a diskutovali o prvcích důležitých pro návrh kvalitního informačního systému.