Hlavní navigace

Peoplemetry Mediaresearch slaví 7. narozeniny

[Tisková zpráva] Dnes 29. 4. 2009 uplynulo přesně 7 let od spuštění Projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR, který pro Asociaci televizních organizací (ATO) realizuje společnost Mediaresearch. Za dobu existence tohoto projektu došlo k mnoha změnám a zlepšením jeho parametrů, proto jsme k této příležitosti připravili krátký souhrn těch nejdůležitějších z nich.

Sdílet

Projekt elektronického měření sledovanosti, které realizuje Mediaresearch, byl oficiálně spuštěn 29. 4. 2002. Jednalo se v pořadí o druhý peoplemetrový projekt v České republice (první prováděla společnost TNS od roku 1997). Tehdy „nový projekt“ přinesl zejména zdvojnásobení původního počtu měřených domácností na 1 333, začal poskytovat reportovaná data do 3 hodin po uzavření televizního dne (6–6 hod.) a s přesností na sekundy. Jako jeden z prvních na světě začal k jejich přenosu z měřených domácností využívat moderní GSM technologie. Důležitou součástí projektu se stal také Výzkum životního stylu, spotřebního a mediálního chování (LSS) na účastnících měření ve věku 15+.

V říjnu 2005 zadavatel (ATO) znovu vybral jako realizátora agenturu Mediaresearch pro období 2007–2012. Od začátku roku 2007 jsou data dodávána každý den včetně nedělí kromě státních svátků. Změn doznal také Kontinuální výzkum zajišťující již 7 let reprezentativitu měřeného vzorku (panelu). Ten probíhá od roku 2007 na vyšším vzorku 9 000 domácností (dříve 6 000) a počet jeho vln se zvýšil na 10 ročně. Navýšení vzorku tak umožňuje lépe monitorovat změny v televizní populaci spojené především s příchodem digitálního vysílání a promítat je co nejrychleji do panelu domácností.

Do domácností se začaly postupně zavádět TVmetry 3. generace, a to až do 50 % domácností panelu. Nové TVmetry mají modernější design, skládají se z modulů dle typu domácnosti, využívají k přenosům dat technologii GPRS a jsou konfigurovatelné na dálku z centra. V roce 2007 proběhl pilotní průzkum s využitím první generace nové mobilní měřící technologie vyvíjené Mediaresearch (ReMark), v jehož rámci byly měřeny televizní i rozhlasové stanice.

Od 1. ledna 2008 byl měřený vzorek navýšen o dalších 500 domácností na 1 833. Toto zvětšení zajistí zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti speciálních skupin populace a nově vznikajících televizních stanic.

LSS je od roku 2008 doplněn o Výzkum životního stylu dětí ve věku 4–14 let (LSS děti). V letošním roce bylo do projektu zahrnuto měření sledovanosti televize přes internetový protokol – IPTV.

V roce 2008 se česká televizní populace poprvé setkala s vypínáním analogového vysílání ve větším měřítku. Společnost Mediaresearch proto začala ve spolupráci s agenturou STEM/MARK realizovat pro ATO výzkum „Monitoring aktuální situace při přechodu terestrického vysílání na digitální vysílání“, který začal doplňovat výše zmíněný Kontinuální výzkum. Cílem Monitoringu je zjišťovat povědomí a informovanost o změně, možné obavy a následnou reakci domácností v oblasti příjmu TV vysílání. Tyto informace jsou jak podkladem pro zajištění hladšího průběhu přechodu na digitální vysílání, tak vodítkem pro další vývoj Projektu a poskytování co nejkvalitnějších dat do budoucna.