Hlavní navigace

Personální a organizační změny v České televizi

[Tisková zpráva] Generální ředitel České televize Jiří Janeček seznámil dnes Radu České televize s těmito personálními změnami v organizační struktuře České televize.

Sdílet

Ve statutu ČT bude stanoven zástupcem generálního ředitele ředitel techniky Rudolf Pop. K 30. září 2007 opouští Českou televizi Martin Švehla, ředitel úseku vnějších vztahů. Agenda vnějších vztahů a zahraničních styků přejde do podřízenosti personálního ředitele.

S platností od 1. října 2007 bude zřízena funkce provozního ředitele. Jeho útvar bude zodpovídat za správu a provoz veškerého majetku České televize, který nesouvisí přímo s televizním vysíláním, včetně nákupů a výběrových řízení. Provozním ředitelem ČT bude jmenován dosavadní ředitel TS Brno Vladimír Karmazín. Řízením TS Brno bude pověřena jeho současná zástupkyně Lujza Oravcová. Nový ředitel TS Brno vzejde z výběrového řízení.

Tiskový útvar, který po obsazení funkce tiskového mluvčího bude z hlediska faktické činnosti nadále zabezpečovat kompletní servis tiskovému mluvčímu včetně Diváckého centra, bude převeden do gesce personálního ředitele. Vedením tiskového útvaru je v současné době pověřena Anna Freimanová.

ohledem na potřebu soustředit řešení personálních záležitostí do jednoho útvaru bude oddělení práce a mzdy začleněno do útvaru personálního ředitele.