Hlavní navigace

PERSONÁLNÍ ZMĚNA V ČESKÉM ROZHLASE 6

[Tisková zpráva] S platností od 15. dubna 2010 je pověřen řízením Českého rozhlasu 6 Ing. Daniel Raus, dosavadní vedoucí Redakce náboženského vysílání.

Sdílet

Ing. Daniel Raus (*1957) byl v letech 1993 až 1995 bratislavským dopisovatelem českého vysílání Svobodné Evropy, od roku 1995 až do r. 2004 pracoval pro slovenské vysílání Svobodné Evropy v Praze se zaměřením na zahraniční politiku. V Českém rozhlase 6 pracuje od r. 2004. Vedoucím Redakce náboženského vysílání se stal v roce 2007. Vystudoval SVŠT (Slovenskou vysokou školu technickou) v Bratislavě se zaměřením na systémy a automatizaci.