Hlavní navigace

Jen pětina firem v USA by plně fungovala i v případě pandemie

[Tisková zpráva] Přes 20 procent amerických zaměstnanců stále nemá přístup k práci na dálku

Sdílet

San Jose, USA, 3. prosince 2009 – Podle studie společnosti Cisco dnes umožňuje již 79 procent amerických společností svým zaměstnancům pracovat na dálku. Stále však existuje 21 procent firem, které tuto možnost neposkytují vůbec a 53 procent firem pouze méně než polovině zaměstnanců. Jen 22 procent oslovených firem se v souvislosti s tím vyjádřilo, že by byly například schopny plně fungovat v případě velkého dopravního kolapsu, pandemie nebo přírodní katastrofy.

„Bezpečný přístup k práci na dálku a plynulý chod firmy jdou ruku v ruce. Technologie, které umožňují zaměstnancům bezpečně se připojit k firemní síti i z jiného než pracovního místa, by proto měly být zahrnuty ve strategii každé společnosti. Mnoho firem však má v této oblasti stále velké mezery, ačkoli výhody, které tyto technologie přináší, jsou zjevné, například ve zlepšení efektivity a plynulosti veškerých operací,“ řekl Fred Kost, ředitel marketingového oddělení pro bezpečnostní řešení ve společnosti Cisco.

Podle studie společnosti Cisco si 38 procent amerických společností myslí, že není třeba podporovat práci na dálku, protože to jejich podnikání nevyžaduje. Bez těchto možností však organizace riskují, že nebudou vhodně připraveny na udržení provozu v případě nečekaných událostí, které by zapříčinily dlouhodobou nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. Výzkumy přitom ukazují, že náklady vynaložené na technologie umožňující práci na dálku jsou jen zlomkem toho, o co firmy přicházejí, nemohou-li jejich zaměstnanci přijít do práce.

Práce na dálku má přitom vedle samotné prevence pro případ nenadálých událostí pro firmy i řadu dalších přínosů. Například 62 procent amerických firem, které práci na dálku umožňují, v průzkumu Cisco uvedlo, že zaznamenalo zvýšenou produktivitu svých zaměstnanců. Dalších 57 procent zaznamenalo větší spokojenost zaměstnanců a 42 procent firem dokonce nižší režijní náklady.

„To že jsme zaměstnance vybavili technologií, která jim umožňuje bezpečně pracovat z domova, výrazně posílilo průběh všech našich operací. Ačkoli jsme původně technologii pro práci na dálku pořídili kvůli několika pracovníkům, kteří čas od času nemohli do práce přijít osobně, ukázalo se, že je velkým přínosem nejen pro ně, ale pro celou společnost. V určitých obdobích zůstává doma více zaměstnanců, než by bylo záhodno, například při velmi nepříznivém počasí či při vrcholící chřipkové epidemii, tedy za okolností, se kterými jako společnost neuděláme nic, ale chod firmy naruší citelně. V těchto momentech je pak přínos technologií umožňujících práci na dálku nedocenitelný, neboť díky nim mohou zaměstnanci komunikovat s kolegy či zákazníky a díky vysokému stupni zabezpečení mohou sdílet i přísně tajné dokumenty,“ říká Jeff Neronha, IT manažer odpovědný za inženýrské sítě a operace města San Antonio.

Podle studie se připravenost firem na vznik nenadálých událostí liší odvětví od odvětví. Například subjekty podnikající v oboru zdravotní péče a financí jsou na provoz během pandemií či jiných přírodních katastrof připraveny mnohem lépe než třeba organizace z vládního sektoru, z oblasti vzdělávání či maloobchodu.