Hlavní navigace

Pětina lidí si myslí, že mezi originálním a nelegálním software není žádný rozdíl

[Tisková zpráva] Podle studie Microsoftu se lidé u nelegálního softwaru bojí především ztráty dat i identity

Sdílet

 Podle aktuální studie společnosti Microsoft, která proběhla mezi 38 tisíci respondenty z dvaceti zemí, si 21 procent lidí stále myslí, že mezi originálním a nelegálním softwarem není žádný rozdíl. Zájem uživatelů osobních počítačů o originální software se však zvyšuje kvůli obavám o bezpečnost. O tom, že padělaný či nelegální software není stejně bezpečný jako originální, je přesvědčeno třikrát více lidí než těch, kdo rozdíl v bezpečnosti nevidí. Průzkum byl zveřejněn v rámci Celosvětového dne proti pirátství připadajícího na 17. listopadu, který Microsoft organizuje každý rok.

      „Průzkum potvrdil, že většina uživatelů výhody originálního softwaru dobře zná a snaží se nelegálního softwaru vyvarovat. Nejvíce z nich, 26 procent dotázaných, se v souvislosti s jeho užíváním bojí ztráty dat, čtvrtina se nejvíce obává krádeže identity. Aktuální problém pro uživatele však představují stále dokonalejší padělky, které stěžují schopnost rozeznat nelegální software od originálního. Uživatel tak může v dobré víře a často nalákán i nízkou cenou zakoupit na internetu nelegální software, aniž by to předem tušil,“ upozorňuje Zuzana Predigerová, manažerka protipirátských aktivit ve společnosti Microsoft.

      Padělky ohrožují i lidi v Česku

      Padělaný  software je nebezpečný, protože se tváří jako originální a uživatel mu důvěřuje. Používá podobné balení i napodobeniny ochranných prvků, jako jsou nálepky nebo hologramy. Ověřit pravost nabízeného produktu je ještě o dost obtížnější, pokud jde o nákup přes internet. Proto jsou nejčastějším terčem tvůrců nelegálního a padělaného softwaru internetové aukce. Obětmi podvodníků, kteří jsou často součástí organizovaných skupin, se stávají i české firmy a domácnosti. 

      S padělaným softwarem se setkal i Petr V. z Vysočiny, který si chtěl prostřednictvím českého aukčního portálu koupit Microsoft Windows 7 Ultimate: „Prodejce nabízel software společně s nabývacím dokladem a vše se zdálo být v pořádku. Po zaplacení ale přišel poštou produkt, který vzbuzoval podezření nekvalitním balením, napodobeninami ochranných prvků a podivnou fakturou. Když jsem se poté snažil software nainstalovat, systém ověření pravosti Windows mi bohužel oznámil, že mnou zakoupený software a jeho licenční klíč je blokovaný. Snažil jsem se kontaktovat prodejce padělaného softwaru, ale bez úspěchu. Stal jsem se obětí předem připraveného podvodu.“

      Negativní  vliv na Českou ekonomiku

      Tento případ skončil jako řada dalších podáním trestního oznámení na podvodného prodejce. V České republice jsou vedeny stovky podobných trestních řízení proti distributorům nelegálního softwaru, ať již se jedná o prodejce padělaného softwaru, sdílení nelegálního softwaru na internetu, distribuci nelegálního softwaru spolu s počítači, podvody s COA štítky apod. Velká část těchto řízení je iniciována přímo společností Microsoft a každý měsíc přibydou nová na základě vlastního šetření Microsoftu nebo upozornění od zákazníků.

      Negativní  vliv nelegálního softwaru však dopadá nejen na spotřebitele, ale na celou tuzemskou ekonomiku. Piráti o zisk ochuzují nejen softwarové firmy, ale na neodvedeném DPH a dalších daňových odvodech také státní kasu. „V Česku se nyní nelegálně užívá 37 procent softwaru, což tuzemskému softwarovému odvětví způsobuje ztráty ve výši 3,6 miliardy korun. Pokud by si všichni uživatelé nelegálního komerčního softwaru pořídili originální aplikace, přibylo by při dvacetiprocentní sazbě DPH do státního rozpočtu 720 milionů korun,“ potvrzuje Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance).

      Proto dotazovaní spot­řebitelé vola­jí do hry i samotný stát. Výsledky průzkumu ukázaly, že 65 procent respondentů souhlasí s větším zapojení zákonodárců, celníků a policie v boji proti padělanému a nelegálnímu softwaru. Přibližně tři čtvrtiny respondentů podporují v boji proti padělání softwaru také jejich výrobce a chtějí od nich spolehlivý způsob, jak se před nevědomým nákupem padělků chránit.

      Nový  web www.legalnisof­tware.cz  

      Protože se obětí podvodníka může stát každý, nabízí Microsoft obětem ve vybraných případech možnost získat legální software zcela bezplatně. Jde zejména o případy, kdy se jedná o vysoce kvalitní padělky nabízené ve větším množství a postižený pomůže společnosti Microsoft odhalit podvodníka.

      K legalizaci softwaru je také možné použít speciální  legalizační sady Get Genuine Kit, které jsou naprosto anonymní a jsou určeny pro jednotlivé spotřebitele. Firemním zákazníkům, kteří odhalí ve své počítačové síti nelegální software, nabízí společnost Microsoft vedle ostatních legalizačních sad i legalizační smlouvy Get Genuine Windows Agreement.

      Podrobné  informace, jak nahradit nelegální software originálními produkty společnosti Microsoft, nabízejí webo­vé stránky www.legalnisof­tware.cz. Na stejném místě je možné také nahlásit prodejce nelegálního software, případně je možné i poslat e-mail na adresu: piratsvi@micro­soft.com. V případě nákupu na aukčních serverech je vhodné o závadných nabídkách informovat také provozovatele aukčního portálu, tak, aby nebyli poškozeni další lidé. 

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování sof­twaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.