Hlavní navigace

Plnohodnotné BI řešení na jediném serveru

[Tisková zpráva] 13. října Praha – Snížení nákladů, posílení konkurenceschopnosti, efektivnější využívání firemních datových zdrojů, přesnější analýzy a predikce – to jsou hlavní výhody BI řešení, které jsou ale z důvodů vysokých pořizovacích nákladů dostupné spíše velkým firmám. Ke změně tohoto trendu chce přispět český dodavatel systémových a integračních řešení GEM System International, který na trh uvádí nové BI řešení pro segment středních a velkých podniků postavené na produktech Oracle. GEM Management Cockpit přináší plnohodnotnou BI podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení, ale oproti stávající nabídce na trhu vyžaduje díky použitým technologiím mnohem nižší investice do provozního vybavení.

Sdílet

GEM Management Cockpit je postaven na databázi Oracle DB SE One a využívá nástrojů Oracle BI Answers, Oracle BI Interactive Dashboards a Oracle BI Publisher. Díky tomu jej lze nasadit na jediném serveru, a překonat tak hlavní nedostatky klasických BI řešení – malou flexibilitu a vysoké investiční nároky na potřebnou hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

I přes svou úspornost je nový produkt co do možností využití velmi robustní. Stejně jako klasická řešení je schopen rychle zpracovávat velké objemy dat, dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy.

„Kvalita a rychlost zpětné vazby je u BI řešení klíčová, protože přímo ovlivňuje operativní i strategické rozhodování a řízení procesů a rizik. Naše řešení proto obsahuje všechny potřebné nástroje pro řízení a plánování cash-flow, vytváření finančních analýz a reportů, controlling nákladů a výnosů či sledování důležitých trendů a predikci jejich dalšího vývoje. Jeho velkou výhodou je také snadná rozšiřitelnost a rychlost nasazení – ověření funkčnosti konkrétního návrhu zabere týden, samotnou implementaci lze realizovat za jediný měsíc,“ říká Karel Hübl, solution architect GEM System International, který vedl vývoj GEM Management Cockpitu.

Samozřejmostí je jednoduchá přizpůsobitelnost funkcionalit podle individuálních potřeb firmy a intuitivní uživatelské rozhraní. To je navrženo s ohledem na maximální komfort a efektivitu při práci. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat jediným kliknutím. Informace je možné prezentovat v kontingenčních tabulkách, grafech a dalších grafických prvcích, lze využít i napojení na Google Maps.

GEM System International:
Od roku 2004 GEM System International nabízí svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti systémových integrací postavených na produktech všech hlavních dodavatelů od Microsoft přes Hewlett – Packard až po Oracle. Společnost zároveň patří mezi klíčové dodavatele těchto významných hráčů na trhu.

GEM System International se zaměřuje především segmenty datových skladů, business intelligence, ERP systémů a integračních projektů SOA. Služeb firmy využila již celá řada společností, především z oblastí finančních služeb, pojišťovnictví, telekomunikací a průmyslové výroby. GEM System International se například podílel na implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a přípravě přechodu na euro pro klienta z bankovního sektoru. Má za sebou také nasazení rozsáhlého databázového řešení v jedné z největších českých zdravotních pojišťoven. V současnosti firma zaměstnává více než 50 lidí. GEM System International je Oracle Gold Partner.