Hlavní navigace

Počet Wi-Fi připojení v Praze vzrostl v roce 2010 na trojnásobek

[Tisková zpráva] Nedostatečný důraz na zabezpečení přístupových bodů představuje jedno z největších podnikatelských rizik

Sdílet

Praha, 10. března 2011 – Počet přístupových bodů v centru Prahy se za poslední rok ztrojnásobil, když vzrostl na 11 310 bodů. Z pravidelného, v pořadí již sedmého průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí společnosti Ernst & Young dále vyplývá, že na rozdíl od roku 2009 klesl počet uživatelů, kteří využívají zabezpečení přístupových bodů, na 63 %. Nepotvrdil se tak bohužel trend z minulých let, kdy se Praha s 84 % zabezpečených přístupů v roce 2009 poprvé přiblížila úrovni světových velkoměst, kde je běžně zašifrováno více než 90 % přístupových bodů. V Praze došlo také k poklesu zastoupení rychlejších sítí. Trendy v Praze a Bratislavě jsou velmi vyrovnané. Také v Bratislavě vzrostl počet přístupových bodů na trojnásobek (2217 bodů) a v současnosti je tam zabezpečeno 51 % bodů (oproti  
77 % v roce 2009). 
 

Cílem průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí bylo identifikovat a analyzovat Wi-Fi přístupové body ve vybraných částech Prahy, do průzkumu byly také již potřetí zahrnuty výsledky měření v centru Bratislavy. Kromě sledování počtu a umístění bodů se průzkum zaměřil i na jejich zabezpečení a přenosovou rychlost.  

„V centru Prahy dochází k zvýšení poptávky a tempo růstu se v porovnání s předchozími roky výrazně zrychluje. Značný nárůst přístupových bodů v roce 2010 je možné vysvětlit také tím, že přístupové body lze snadno nainstalovat a odstranit. Platí to hlavně pro zařízení typu SOHO pro domácí uživatele. Tato zařízení jsou často instalována, přesouvána a odinstalována dle potřeb svých vlastníků,“ komentuje současnou situaci Jan Fanta, partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young a dodává: „Podobné důvody je možné hledat i v souvislosti se snížením zabezpečení některých bodů – zařízení mohlo být demontováno a použito pro tvorbu jiné sítě jiným uživatelem, který bezpečnost dat nepovažuje za důležitou. Především v případě firem však nedostatečně zabezpečený přístup znamená jedno z nejzávažnějších podnikatelských rizik.“  

Počet přístupových bodů v Praze od loňského průzkumu opět vzrostl – bylo identifikováno celkem 11 310 přístupových bodů, což představuje trojnásobný nárůst. Zdá se tedy, že počet zabezpečených přístupových bodů bude nadále narůstat. Z toho pouze 4101 bodů (39 %) bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/sec (dostupná od standardu 802.11g). 

V sedmileté historii průzkumu je to již popáté, kdy výsledky měření potvrdily, že počet zabezpečených přístupových bodů je vyšší než počet nezabezpečených. Překvapivě však došlo ke změně trendu v aplikaci šifrování. 50 % zabezpečených přístupových bodů využívá šifrování WEP, 50 % ostatní standardy šifrování – např. WPA. V porovnání s minulým rokem došlo k 8% nárůstu rozšíření jiného typu šifrování než zastaralého WEP.  

  „Pokles zastoupení rychlejších sítí v centru Prahy si lze jen těžko vysvětlovat nedostatkem zařízení podporujících vyšší rychlosti. Naopak, v podstatě veškerá nová zařízení na trhu tyto rychlosti podporují. Může se tedy jednat o náhodnou fluktuaci, která se v příštím roce vyrovná, nebo můžeme spekulovat o tom, že bezdrátové sítě začali instalovat a používat i méně zkušení uživatelé, kteří rychlejší standard omylem nepoužili. Není také možné vyloučit, že některé z přístupových bodů podporujících standard 802.11 g byly administrátory nastaveny na nižší maximální přenosovou rychlost,“ hodnotí výsledky průzkumu Petr Plecháček, manažer IT poradenství a řízení technologických rizik v Ernst & Young v České republice. 

Letos potřetí bylo provedeno měření také v historickém centru Bratislavy. V porovnání s Prahou byla celková měřená plocha výrazně menší, postup měření se od Prahy nelišil. Bylo identifikováno 2217 jedinečných přístupových bodů, což představuje trojnásobný nárůst oproti předchozímu průzkumu. Z toho 1 308 (59 %) bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/sec (dostupná od standardu 802.11g). Podobně jako v Praze, ani v Bratislavě nedošlo k výraznému růstu zastoupení rychlejšího typu sítí.  

51 % přístupových bodů (mimo hotspotů) v Bratislavě používá nějaký způsob zabezpečení, což představuje 26% pokles oproti loňskému roku. Z 1131 zašifrovaných přístupových bodů používá  453 zastaralé šifrování WEP. Ostatní přístupové body využívají protokol WPA či jiné standardy pro šifrování. Bezpečnější standardy s vyšším stupněm zabezpečení než WEP používalo 60 %, což je v porovnání s Prahou (50 %) lepší výsledek.  

Na rozdíl od celosvětového trendu v Praze i v Bratislavě klesl podíl administrátorů a domácích uživatelů, kteří dbají na bezpečnost svých datových přenosů. Poměr zabezpečených přístupových bodů k nezabezpečeným je v Praze 63 % vůči 37 %, což je výrazný rozdíl oproti roku 2009 (84 % k 16 %). V Bratislavě byl poměr 51 % k 49 % (rok 2009 – 77 % ke 23 %) .   

„Na základě výsledků letošního měření lze předpokládat, že počet přístupových bodů bude i do budoucna nadále stoupat. Velmi pravděpodobný je i přechod do vyššího kmitočtového pásma. Očekáváme mírný nárůst procenta rychlejšího typu sítí v obou městech. V oblasti zabezpečení předpokládáme stagnaci součastných trendů, počty se nějak významně měnit nebudou. Zajímavé bude sledovat, zda se bude opět opakovat malý počet přístupových bodů, které jsou aktivní i po roce od jejich zachycení. V tomto směru se domníváme, že počet znovu zachycených přístupových bodů dosáhne výrazného růstu až k hranici 50 %,“ dodává Petr Plecháček. 

Další výsledky průzkumu

  • Z celkového počtu 11 310 detekovaných přístupových bodů v Praze je 1213 bodů typu hotspot, v Bratislavě je z celkových 2217 bodů 202 typu hotspot. Body hotspot jsou určeny pro přístup k internetu pro veřejnost, využívají je například internetové kavárny a obvykle nejsou zabezpečeny.
  • Během průzkumu bylo v Praze identifikováno více než 5 338 unikátních jmen sítí (SSID), v Bratislavě 1159 SSID.
  • Na základě porovnání map s lokalizací přístupových bodů průzkum v Praze identifikoval dvě lokality, kde byl jejich nárůst za minulý rok nejvýraznější: v okolí Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská a Opletalova a dále v okolí Mariánského náměstí. V Bratislavě vykazovala výrazně vyšší hustotu než ostatní části města oblast kolem Prezidentského paláce, kde se nachází řada administrativ­ních budov.
  • Oproti minulému průzkumu se změnil podíl výrobců. V Praze jsou pro přístupové body nejvíce používány produkty Askey Computer s 20% podílem všech přístupových bodů, následované společnostmi Cisco (13 %), Apple (11 %) a ZyXel (8 %). V Bratislavě využívají nejvíce produkty Cisco (12 %), Intel (12 %) a D:Link (12 %).