Hlavní navigace

Počítačová výstava pro školy

[Tisková zpráva] Hradec Králové, 22. června 2010 – Občanské sdružení Muzeum počítačů o.s. s podporou společnosti Intel slavnostně otevírá výstavu nazvanou prostě Počítačová výstava pro školy. Přibližuje svět počítačů v celé jeho šířce. Nezapomíná ani na čas, takže se návštěvník může seznámit s technikou od let padesátých až do dnešních dnů. K vidění jsou zástupci sálových počítačů, minipočítačů, ale také nám daleko bližších mikropočítačů, serverů či notebooků včetně jejich nejdůležitějších součástí – mikroprocesorů. Výstava se však zaobírá nejen počítači; obsahuje také periferie od klávesnic a myší až po skenery a tiskárny.

Sdílet

Cílovou skupinou výstavy jsou především studenti škol bez ohledu na jejich zaměření či stupeň. Je atraktivní pro celé spektrum od škol základních přes učňovské školství, odborné školy či gymnázia až po univerzity. Po slavnostním otevření 22. června se otevírá návštěvníkům od následujícího dne, tj. od středy 23. června 2010.

Výstava „Počítačová výstava pro školy“ je, jak název napovídá, zaměřená na školství. Potřeby škol jsou poněkud specifické, protože potřebují přinášet ucelený obraz o světě výpočetní techniky. Vyžaduje ukázat standardní modely i výjimky, všechny principy popisované v učebnicích apod. Výstava také není statická, některé modely je možné vidět i v provozu. Expozice je komentována průvodcem, který návštěvníky doprovází po celou dobu. Podle zaměření studentů se komentář přiměřeně upravuje po konzultaci s vyučujícími ze školy, z níž studenti pocházejí. Výstava je rovněž doplněna samostatnou přednáškou, volenou obdobně podle potřeb návštěvníků.

„Velkým lákadlem je například originální počítač IBM PC AT včetně monochromatického IBM monitoru,“ řekl Patrik Veselík, ředitel Muzea počítačů. „Jeho půlvteřinový dosvit udivuje skutečně nečekaně, stejně tak jako zvuky linoucí se ze samotného počítače. Neméně zajímavá je i možnost spatřit vůbec první mikroprocesor na světě – Intel 4004 z roku 1971.“

Proč se partnerem výstavy stala právě Střední škola aplikované kybernetiky? „S kybernou, jak se škole říká, má muzeum přátelské vztahy již řadu let,“ podotkl Patrik Veselík. „Právě v propojení muzea a školství se vytváří zajímavý celek, který se vzájemně obohacuje.“

„Výstava má sloužit pro potřeby studentů našich vlastních, ale také pro studenty všech ostatních škol od základních po vysoké,“ řekl ředitel Střední školy aplikované kybernetiky Jan Lang. „Výstavu jsme vytvořili právě teď, kdy se pořádají školní výlety, které je výhodné spojit právě s návštěvou Počítačové výstavy pro školy. Toto je první část, přičemž v průběhu prázdnin chceme expoziční plochu rozšířit na trojnásobek současného stavu.“

Proč má výstava za partnera právě Intel? „Společnost Intel podporovala aktivity Muzea počítačů dokonce už před jeho vznikem. Tak tomu bylo na sérii výstav Mikroprocesory – srdce počítačů, která se konala v letech 2005 a 2006 v Národním technickém muzeu, na veletrhu Invex či v bratislavském Národném múzeu,“ prohlásil ředitel Muzea počítačů Patrik Veselík. „Intel netrvá na tom, aby se vystavovaly pouze produkty této společnosti, ale chce, aby byla výstava vyvážená a nabídla návštěvníkům ucelený pohled na svět počítačů.“

„Velkou část odborné i laické veřejnosti nepřestává fascinovat, jak počítače fungují a co se skrývá uvnitř,“ říká Pavel Svoboda, PR manažer společnosti Intel. „Vývoj v této oblasti jde velmi rychle kupředu a například výkon počítače z doby před deseti lety máme dnes k dispozici v mobilním telefonu. Návštěvníci mají možnost tento dramatický vývoj podrobně sledovat.“

Zájemci ze stran škol či jiných organizovaných skupin se mohou registrovat u Patrika Veselíka na e-mailu pveselik@muze­umpocitacu.cz, a to včetně tématu přednášky.

Muzeum počítačů o.s. patří mezi relativně nové muzeální instituce. Počátek sbírky Muzea počítačů se datuje k roku 1990. V současné době se počet exponátů blíží deseti tisícům, jejich celková hmotnost deseti tunám. Šíře záběru muzea zabírá výpočetní techniku v širším slova smyslu. Muzeum tak ukrývá jak počítače nejrůznějších kategorií, tak jejich periferie od myší, klávesnic a joysticků přes monitory a LCD až po plottery, tiskárny nebo síťové prvky. V současné době se buduje výstavní prostor. Proto se výstavy pořádají mimo samotné Muzeum počítačů, stejně jako přednášky a další akce.

Intel, největší světový výrobce procesorů, je také vedoucím výrobcem počítačových, síťových a komunikačních produktů. Další informace o společnosti Intel získáte na stránkách www.intel.com/pres­sroom

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době ji navštěvuje 407 studentů v 19 třídách. Jde o jednu z největších soukromých škol v Královéhradeckém kraji. Škola disponuje internetovým připojením o rychlosti 100 Mb/s. Má za cíl vychovávat technicky zaměřené odborníky ve školských vzdělávacích programech „Programování“ a „Počítačové sítě“. Preferuje se zde logické myšlení, schopnosti samostatně analyzovat technické problémy a hledat konkrétní řešení. Školský vzdělávací program „Počítačová grafika“ preferuje výtvarné cítění, prostorovou představivost a grafický projev prostřednictvím počítače. Odkaz: www.kyberna.cz; www.ssakhk.cz