Hlavní navigace

Unikátní počítačové centrum HP zajišťuje zázemí pro vědecké výzkumy VŠB

[Tisková zpráva] Praha, 16. dubna 2009 – Společnost HP dodala unikátní počítačové centrum vybavené špičkovým hardwarem, které zajišťuje zázemí pro vědecké výzkumy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO). Pro náročné výpočetní potřeby bylo jako nejvýhodnější zvoleno řešení z řady HP BladeSystem.

Sdílet

Náročné numerické modely, s nimiž studenti a zaměstnanci VŠB TUO pracují, vyžadují značný výpočetní výkon, zejména je-li třeba řešit větší množství zároveň. Nejvhodnější podmínky dokáže zajistit výpočetní cluster s mnoha procesory, jež řeší více činností paralelně za stejný čas, jaký by jinak zabraly jednotlivé výpočty.

Pro účely projektů VŠB TUO byl navržen cluster, jehož jednotlivé uzly tvoří „žiletky“ (blades) v HP blade systému, konkrétně modelu BLc7000 (c-class). Tento blade systém je osazen osmi výpočetními uzly, jedním řídícím uzlem, jedním datovým uzlem, dvěma síťovými přepínači pro komunikaci a Infiniband („IB“) sběrnicí sloužící pro rychlé spojení uzlů při paralelních výpočtech. Výpočetní cluster tedy celkem obsahuje 36 jader AMD Opteron 2210 HE, 77 GB operační paměti a 2 TB diskové kapacity.

„S novými vědeckými výzkumy neustále rostou i nároky na výkonnější a stabilnější technické zázemí,” řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika. „Zařízení z řady HP BladeSystem dokážou tyto nároky díky svému špičkovému výkonu a univerzálnímu použití nejen spolehlivě uspokojit, ale navíc současně přinášejí i úsporu nákladů, spotřeby a prostoru v datovém centru.“

Počítačová prevence proti povodním
Jedním z nejvýznamnějších současných projektů VŠB TUO je „Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy,“ řešený na fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB TUO a financovaný z prostředků Moravskoslezského kraje. Projekt se snaží vybudovat prototypový systém pro modelování a simulace těchto situací s využitím moderních internetových technologií.

Jako modelový případ pro otestování spolupráce moderních technologií, modelovacích nástrojů, vhodných prezentačních výstupů a ověření integrace mezioborových výsledků byl vybrán přírodní povodňový jev, jehož včasná predikce a simulace následků může být velmi prospěšná pro různé zájmové skupiny a zabránit tak případným velkým finančním ztrátám.

Jádrem projektu Modelování, simulace a predikce povodňových situací a jejich zprostředkování laickým i profesionálním uživatelům (FLOREON – FLOods REcognition On the Net) je numerický model, který na základě vstupních parametrů, jako např. efektivní srážky, nasycenost povodí či drsnost koryt řek, určuje průtoky a výšky hladin v profilech řek. Díky takto získaným informacím lze následně vypočítat rozlivy koryt řek a určit záplavová jezera.

„Díky špičkovému počítačovému vybavení od HP můžeme rozvíjet další vědecké projekty bez obav z omezeného výpočetního výkonu,“ doplnil doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D, zástupce vedoucího pro vědu a výzkum katedry aplikované matematiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Každý stávající i nový projekt podporuje nejen rostoucí potenciál studentů, ale znamená rovněž velký přínos pro odbornou i laickou veřejnost.”

Praktický přínos pro diagnostiku dalších zátěžových situací
V současnosti se systém FLOREON dále rozšiřuje o modelování znečištění ovzduší a sledování dopravní situace. Bez zajímavosti není ani vývoj stochastických modelů, jež jakožto vstupní data používají náhodné veličiny, stejně jako tomu je i ve skutečnosti, např. v případě hydrometeorolo­gických dat. Takové modely již bezpodmínečně vyžadují velmi výkonné paralelní počítače, jako např. právě blade systém HP BLc7000.

VŠB TUO se významně podílí na výzkumné a vědecké činnosti podporující vědní obor nejen České republiky, ale stejnou měrou se zapojuje do prestižních mezinárodních projektů. Na vynikajících výsledcích má výrazný podíl i moderní technické vybavení, díky němuž získává VŠB TUO výjimečné zázemí a bezkonkurenční podmínky pro studium IT oborů, které zároveň přispívají k rozvoji inovací v globálním měřítku.

Další informace o blade systémech společnosti HP jsou k dispozici na webu h71028.www7.hp­.com/enterpri­se/cache/80316–0–0–58–101.html.

O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.