Hlavní navigace

Počítačoví podvodníci mají největší zájem o duševní vlastnictví firem

[Tisková zpráva] Studie společnosti McAfee ukazuje, že firmy vnímají jako aktuální výzvu zabezpečení mobilních zařízení

Sdílet

Praha, 29. března 2011 – Společnosti McAfee a Science Applications International Corporation (SAIC) [NYSE:SAI] zveřejnily výsledky svého celosvětového průzkumu o zabezpečení dat v době informační ekonomiky. Studie Underground Economies: Intellectual Capital and Sensitive Corporate Data Now the Latest Cybercrime Currency (Duševní vlastnictví a citlivá firemní data se staly hlavním platidlem počítačových podvodníků) je založena na průzkumu mezi bezpečnostními experty  
a manažery s rozhodovací pravomocí v oblasti IT. Průzkum se soustředil na situaci v největších firmách. Společnosti McAfee, SAIC a Vanson Bourne provedly dotazování mezi více než 1 000 respondenty v USA, Velké Británii, Brazílii, Indii, Japonsku, Číně a na Blízkém východě. Průzkum navazuje na analýzu Unsecured Economies (Nezabezpečené ekonomiky) z roku 2008. Ze studie  vyplývá, že právě únik dat se pokládá za nejvážnější variantu jejich narušení. Krádeže duševního vlastnictví firem se soustřeďují např. na obchodní tajemství, marketingové plány, výsledky výzkumu a vývoje nebo i na zdrojové kódy softwaru.
Duševní vlastnictví firem je často nedostatečně chráněno, a protože lze snadno zpeněžit, stává se  
v podstatě novým platidlem. 
 

Nová studie analyzuje změny v postojích k ochraně duševního vlastnictví  za poslední dva roky. Výsledky ukazují, které země  jsou vnímány jako nejdůvěryhodnější pro ukládání firemních dat, míru zkušeností firem s narušením jejich dat, způsob předcházení těmto incidentům a reakce na ně. Analýza vede k závěru, že hlavní zájem počítačových podvodníků se přesouvá od osobních informací k duševnímu vlastnictví firem, především nejznámějších celosvětově působících společností.  
 

Nejdůležitější výsledky studie:  

  • Organizace spoléhají na ukládání svého duševního vlastnictví v zahraničí. Ekonomický pokles vede k tomu, že rostoucí počet organizací přehodnocuje rizika spojená s uchováváním dat mimo svou mateřskou zemi. Hledání levnějších variant ukládání dat připustila polovina respondentů, což v porovnání s rokem 2008 představuje výrazný nárůst. Třetina organizací plánuje zvýšit množství citlivých informací uložených v zahraničí, zatímco před dvěma roky se takto vyjádřila pouze pětina respondentů.
  • Cena zabezpečení dat v zahraničí. VUSA, Velké Británii, Číně a Japonsku utrácejí organizace za IT i více než 1 milion dolarů denně. Na zabezpečení citlivých informací uložených v zahraničí věnují firmy z těchto zemí i více než 1 milion dolarů týdně.
  • Geografické vnímání hrozeb pro duševní vlastnictví. Čína, Rusko a Pákistán jsou vnímány z hlediska uchovávání dat jako nejméně bezpečné oblasti, na opačném konci žebříčku z hlediska důvěryhodnosti se nachází Velká Británie, Německa a USA. Velké množství i celosvětově působících firem ale zanedbává hodnocení a řízení rizik. Více než čtvrtina organizací zúčastněných v průzkumu posuzuje rizika hrozící jejich datům pouze dvakrát do roka nebo ještě méně často.
  • O narušení dat organizace často mlčí. Pouze tři organizace z deseti reportují o veškerých utrpěných narušeních dat, naopak šest organizací z deseti si vybírá, jaké incidenty oznámí a jaké ne. Výsledky studie nasvědčují také tomu, že firmy hledají země, kde existuje mírnější legislativa z hlediska povinnosti informovat o únicích dat. Osm  
    z deseti organizací, které uchovávají svá citlivá data v zahraničí, volí svou politiku podle povinnosti oznamovat narušení dat svým zákazníkům.
  • Správa zařízení představuje aktuální výzvu. Jednou z největších výzev při řízení informační bezpečnosti je v současnosti rozšiřování zařízení, jako je iPad, iPhone  
    a telefony se systémem Android. Zabezpečení mobilních zařízení v rámci firemní IT infrastruktury je i nadále bolavým místem většiny organizací a jako problém ho vnímá 62 % respondentů.
 
 
 
 

Plná  verze studie Underground Economies: Intellectual Capital and Sensitive Corporate Data Now the Latest Cybercrime Currency je ke stažení na webu www.mcafee.com.  
 
 
  

O společnosti SAIC

Společnost SAIC patří do žebříčku FORTUNE 500® v kategorii firem vyvíjejících vědecké, inženýrské a technické aplikace. Pomáhá řešit problémy národní bezpečnosti, energetiky  životního prostředí, zdravotnictví i fungování kritické infrastruktury. Společnost má přibližně 43 000 zaměstnanců a k jejím zákazníkům patří např. ministerstva obrany a vnitra USA, zpravodajské služby, vládní agentury i komerční sektor. V posledním fiskálním roce činil obrat firmy 10,8 miliard dolarů. Podrobnější informace najdete na webu http://www.sa­ic.com/
 
 

   O společnosti McAfee

Společnost McAfee se sídlem v Santa Clara (Kalifornie) je největší společností  specializovanou na bezpečnostní techno­logie. McAfee dodává  proaktivní os­vědčená řešení a služby, které  chrání systémy, sítě a mobilní zařízení po celém světě, poskytuje uživatelům možnost se bezpečně připojovat na Internet, bezpečně prohlížet web či zde nakupovat. Společnost McAfee za podpory své bezkonkurenční sítě informací o hrozbách Global Threat Intelligence vytváří inovační produkty, které umožňují domácím uživatelům, firmám, veřejnému sektoru a poskytovatelům služeb zajistit soulad s regulačními požadavky, chránit data, předcházet výpadkům, identifikovat zranitelnosti a průběžně sledovat a zdokonalovat jejich bezpečnost. Společnost McAfee zajišťuje bezpečnost vašeho digitálního světa. http://www.mca­fee.com .