Hlavní navigace

Podle hodnocení Gartner patří QlikTech s produktem QlikView mezi leadry v oblasti Business Intelligence

[Tisková zpráva] Praha, 14. února 2011 – Na základě prestižního hodnocení společnosti Gartner se umístila společnost QlikTech se svým produktem QlikView, jehož partnerem pro Českou republiku je systémový integrátor KOMIX, v tzv. Gartner Magic Quadrant mezi leadry v oblasti Business Intelligence (BI) pro rok 2011.

Sdílet

Umístění firem v magickém kvadrantu společnosti Gartner vypovídá o komplexnosti jejich vizí a schopnosti tyto vize realizovat. Gartner Magic Quadrant poskytuje obrázek o tom, jak si firmy vedou v daném segmentu trhu s cílem poskytovat koncovým uživatelům informace o svých službách a výrobcích.

Jsme přesvědčeni, že naše umístění v kvadrantu leadrů v oblasti Business Intelligence jen potvrzuje fakt, že naše uživatelsky zaměřené řešení BI, tzv. Business Discovery, jehož jsme průkopníkem, našlo své příznivce ve firmách po celém světě," řekl Lars Björk, výkonný ředitel QlikTech. "Věříme, že informace by měly být přístupné pro zaměstnance na všech úrovních, ne být centralizované pouze na jednom místě pro několik vyvolených. Díky nástroji QlikView se mohou firmy rychle dostat k potřebným informacím, které se nacházejí v jejich stávajících informačních systémech. Je  vzrušující být v čele tohoto trendu využívání softwaru, který nám  pomohl k umístění v Leader kvadrantu.1) 

Nástroj QlikView od společnosti QlikTech představuje řešení, jež překlenuje mezeru mezi tradičními řešeními Business Intelligence a samostatnými kancelářskými aplikacemi. QlikView Business Discovery platforma umožňuje intuitivní ovládání a uživatelsky řízené analýzy, které mohou být implementovány namísto měsíců či roků v rozsahu dnů nebo týdnů. 

„QlikView je nástroj nové generace z kategorie Business Intelligence založený na patentované technologii in-memory analýzy. Vyznačuje se zejména vysokou výkonností, minimálními nároky na vývoj, rozvoj, administraci, potřebný hardware a školení uživatelů, což se výrazně projevuje v minimalizaci celkových nákladů a rychlé návratnosti počáteční investice,“ říká Tomáš Třmínek, account manager společnosti KOMIX, jež zajišťuje prodej tohoto řešení v České republice. 
  

1) Informace byly čerpány z tiskové zprávy společnosti QlikTech, která je volně k dispozici (v angličtině) na adrese:

http://www.qlik­view.com/us/com­pany/press-room/press-releases/2011/en/­0131-qliktech-positioned-in-leaders-quadrant-for-2011-business-intelligence-platform-magic-quadrant 
  

Zpráva společnosti Gartner je volně k dispozici (v angličtině) na adrese: http://www.gar­tner.com/techno­logy/media-products/reprin­ts/qliktech/ar­ticle3/article3­.html 
  
 

O hodnocení  Magic Quadrant

Hodnocení  Magic Quadrant je chráněno autorským právem. Držitelem práv je společnost Gartner, Inc., a hodnocení může být použito pouze s jejím svolením. Magic Quadrant graficky znázorňuje situaci na trhu k určitému datu a pro určité časové období. Zobrazuje výsledky analýzy provedené společností Gartner, jak jednotliví prodejci splňují kritéria stanovená firmou Gartner pro dané odvětví trhu. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt či službu, které jsou v hodnocení Magic Quadrant uvedeny, ani nedoporučuje uživatelům technologií vybírat si pouze dodavatele zařazené do kvadrantu lídrů (Leaders quadrant). Magic Quadrant je výzkumný nástroj, není zamýšlen jako návod k určitému jednání. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti s tímto výzkumem žádné záruky, výslovné ani předpokládané, jako např. záruky týkajících se prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu. 
 

O společnosti KOMIX:

Česká společnost KOMIX s.r.o. je systémovým integrátorem zaměřeným na poskytování ucelených řešení informačních systémů od analýzy informačních potřeb podniků přes vývoj, testování a implementaci, až po dlouhodobou podporu a další rozvoj řešení. Kromě kompletní dodávky informačních systémů na klíč včetně jejich následného rozvoje a podpory provozu společnost implementuje i standardizovaná řešení z oblastí zpracování kontaktů a řízení komunikace se zákazníky, správy webového obsahu, plánování a řízení projektů. Na trhu působí od roku 1992. Více informací najdete na www.komix.cz.