Hlavní navigace

České podniky ohrožují svoji konkurenceschopnost

[Tisková zpráva] Zatímco celosvětově se trh s aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky rychle rozvíjí, u malých a střední společnosti v České republice tomu nic nenasvědčuje. Přitom nedostatek kvalitní péče o zákazníky ohrožuje konkurenceschopnost českých firem jak vůči zákaznicky orientovaným zahraničím společnostem a globálním korporacím, tak vůči lépe připraveným lokálním konkurentům. A právě nyní by rychle rostoucí organizace, které vsadí na nejmodernější trendy v oblasti CRM (Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky), mohly využít nejnovějších technologií k eliminaci těchto rizik.

Sdílet

Systémy CRM se používají pro specifické činnosti již delší dobu, ale z důvodu například, deregulace trhu, nových obchodních modelů, internetu, či elektronické komunikace, se kompletně mění pohled na tuto oblast. V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů na zákazníky.

Požadavky zákazníků na celém světě se pomalu začínají přibližovat a firmy se snaží nabízet velmi podobné produkty, čímž vzniká hyperkonkurence, kdy získání a udržení zákazníků začíná být mnohem obtížnější, než tomu bylo v předcházejících desetiletích. Zájem o uspokojení zákazníka, snaha o jeho lepší poznání a komunikace s ním za účelem udržení a posílení jeho věrnosti jsou v centru pozornosti současného marketingu a implementace CRM se tak stává klíčovou záležitostí pro organizace všech velikostí.

Celosvětový trh s CRM softwarem se rychle rozvíjí. V tomto roce je analytickou společností Gartner odhadován 14% nárůst oproti roku 2007. Pokračování pozitivního růstového trendu je předpovídáno až do roku 2012. Jedná se přitom o byznys s obratem několika milliard dolarů ročně.

V rámci Evropy trh s CRM systémy a jejich implementace ve firmách dynamicky roste především v západní Evropě, kde je ale větší důraz kladen na zákaznické služby a jejich podporu. Ve střední a východní Evropě jsou CRM trhy podstatně menší. V České republice prozatím ještě nejsou řešení na bázi CRM zcela běžná, nicméně již množství podniků, především v oblasti telekomunikací, finančních služeb a veřejných služeb začalo tato řešení využívat.

„Odhadujeme, že velikost českého trhu v segmentu malých a středních firem se pohybuje v v řádu miliard korun, přičemž z poloviny jsou prostředky investovány do vývoje softwaru na zakázku. A právě tento způsob přináší SMB zákazníkům mnohá pozitiva,“ říká Pavel Ponížil, CEO společnosti Kvintech. „Růst v České republice bude v letošním roce určitě vyšší než celosvětových 14 procent, z našich odhadů vyplývá, že přesáhne 15 procent a bude se blížit ke 20 procentům.“

Snaha o udržení stávajícího zákazníka je jedním ze dvou základních pilířů tržního snažení a jeví se jako strategický protiklad akvizičních marketingových aktivit s jejich snahou o aktivní získávání nových tržních příležitostí a hledání dosud neoslovených cílových skupin. CRM je nutné chápat jako soubor aktivit zaměřených nejen směrem k zákaznickým cílovým segmentům (tedy k finálním spotřebitelům), ale i ke skupinám dodavatelským, popřípadě i segmentům nezákaznickým, jako jsou média, odborná veřejnost, státní správa či odbory.

„Zájem o uspokojení zákazníka, snaha o jeho lepší poznání a komunikace s ním za účelem udržení a posílení jeho věrnosti – všechny tyto aktivity jsou v centru pozornosti současného marketingu,“ upozorňuje Pavel Ponížil a pokračuje: „Vývoj specializovaných systémů není určitě určen pro každého. Ti, kteří volí tuto cestu, jsou většinou zděšeni složitostí velkých a komplexních systémů. Nejednou se setkáváme se zákazníky, kteří mají velké ERP řešení, ale odmítají CRM modul používat, protože mu ani po 1–2 denním školení prostě nerozumí.“

Hlavní výhodu vývoje systému na zakázku lze podle Pavla Ponížila spatřit právě v jednoduchosti používání systému a přesného podchycení situace ve společnosti. Uživatelům pak takový systém umožňuje soustředit se na jejich obchodní procesy s využitím zavedených firemních zvyklostí. Je to důležité například u obchodních zástupců, kteří často takové systémy bojkotují, protože jsou jim na překážku (a reálnou výhodu prostě nevidí).

„CRM systém vyvinutý na zakázku je také dobrý v tom, že může jednodušeji reflektovat stávající datové struktury a jiné informační systémy ve společnosti. A zakázkový CRM může být jednoduchý pro přenosné výpočetní systémy a trošku jiný v jeho klasické počítačové verzi. Ta může být používána jako lokálně, tak i dnes moderně v prostředí webových prohlížečů,“ přibližuje Pavel Ponížil.