Hlavní navigace

Polovina české populace na internetu

[Tisková zpráva] Růst internetové populace (12+) v České republice se nezastavil a v únoru 2009 tak její velikost poprvé v historii překonala hranici pět milionů. Kromě přehledu základních internetových ukazatelů za únor jsme připravili rozbor současné struktury internetových uživatelů z hlediska věku a pohlaví. Uvedená zjištění vyplývají ze statistik projektu NetMonitor, který pro SPIR realizuje agentura Mediaresearch.

Sdílet

Na konci minulého roku jsme vás informovali o přiblížení se internetové populace (starší 12 let) hranici pěti milionů lidí. V roce 2009 k překročení této hranice skutečně došlo a konkrétní hodnota universa v únoru čítala 5 049 176 lidí. V porovnání s celkovou českou populací (10,4 mil.) jde o téměř polovinu všech obyvatel. Aby však srovnání bylo vypovídající, musíme zmiňovanou internetovou populaci starší 12 let porovnávat s celkovou populací ve stejné věkové struktuře (9,2 mil.). V tomto případě již internetová populace (12+) tvoří 55 % celkové populace ČR (12+).

Z pochopitelného hlediska počet reálných uživatelů (RU) co do počtu stíhá velikost internetové populace. V únoru počet RU pokračujícím růstem přesáhl 4,9 mil. Vzhledem k růstovým tendencím statistik můžeme tedy očekávat, že v letošním roce běžně navštíví měřené servery více než pět milionů reálných uživatelů měsíčně. V únoru 2009 strávili internetoví uživatelé z ČR na internetu každý v průměru téměř 30 hodin (ATS), během kterých si dohromady zobrazili 7,2 mld. webových stránek (PV). Celkový počet návštěv roste podobným tempem jako počet zobrazených stránek a v únoru tak čítal 816 mil.

Tabulka - SPIR

Aktuální demografická struktura internetových uživatelů
Z dlouhodobých statistik vyplývá, že internetová populace je mladší, vzdělanější a má větší podíl mužů než celková populace ČR. V únoru letošního roku byli muži proti ženám na internetu v převaze v poměru 54:46. Až do 24 let je poměr žen a mužů na českém internetu vyrovnaný. Od 25. roku věku však podíl žen mírně klesá a v dalších věkových skupinách již převažuje zastoupení mužského pohlaví. Největší část internetových uživatelů v únoru připadla na věkovou skupinu 15 24 let (28 %). S přibývajícím věkem uživatelů podíly starších věkových skupin klesají. Necelá čtvrtina uživatelů je ve věku 25 34 let, 35 44letí mají mezi uživateli téměř pětinový podíl, uživatelé ve věku 45–54 let představují 14% podíl a do nejstarší věkové skupiny spadá desetina uživatelů. Nejmenší podíl připadá na uživatele ve věku 12 14 let (6 %), což je dáno i nejmenším věkovým rozsahem této skupiny.

Graf - SPIR

Gemius S.A. (www.gemius.pl) je největší internetovou výzkumnou agenturou ve střední a východní Evropě a poskytuje širokou škálu online výzkumů pro významné klienty v regionu. V současnosti rozbíhá svoji činnost také v Dánsku. Cílem jeho základního výzkumu gemiusAudience je zavést jednotný způsob měření návštěvnosti internetu ve všech zemích, kde společnost působí. Prostřednictvím spolupráce s významnými internetovými profesními sdruženími a dalšími klíčovými hráči na trhu Gemius poskytuje přesné, vysoce kvalitní data pro mediální plánování, nákup a prodej. Ve spolupráci s Mediaresearch realizuje komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor).

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).