Hlavní navigace

Pomozte dětem má od 1. ledna 2010 nového generálního partnera

[Tisková zpráva] Novým generálním partnerem projektu Pomozte dětem se od 1. ledna 2010 stane Společnost České teplo. Trojstranná smlouva o generálním partnerství k tomuto společnému sbírkovému projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem byla podepsána 8. prosince 2009.

Sdílet

Generální ředitel ČT Jiří Janeček, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová a jednatelé společnosti České teplo Václav Viaček a Petr Turek stvrdili svým podpisem spolupráci pro roky 2010 a 2011. „Základním kritériem při výběru charitativního projektu, na který naše společnost České teplo přispěje, byla jeho důvěryhodnost a účelnost nakládání s obdrženým darem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli právě pro projekt Pomozte dětem. Tradice, výsledky a v neposlední řadě i stále rostoucí kredibilita projektu nás utvrzují ve správnosti naší volby. Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s významnými institucemi, jako jsou Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti a pomáhat jejich prostřednictvím zlepšovat život ohrožených a znevýhodněných dětí,“ uvedl jednatel společnosti České teplo Václav Viaček.

„Jsem rád, že v době krize sbírka získala tak silného partnera, který má navíc o projekt zájem a že k tomuto rozhodnutí přispěla svým dílem i Česká televize. Z každoročních výsledků agentury STEM vyplývá, že 89% občanů, považuje, Pomozte dětem nejen za nejznámější, ale i nejdůvěryhodnější sbírku v ČR,“ říká generální ředitel Jiří Janeček a dodává: „Nejde jen o to, že jsou vybrány peníze, které jsou po zralé úvaze směrovány na účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Máme to štěstí, že pro dobrou věc můžeme využít mediální síly televize veřejné služby. Snažíme jít příkladem, motivovat, informovat a pomáhat k rozvoji občanské společnosti v naší zemi. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a posílají své příspěvky na konto Pomozte dětem. Doufáme, že si jejich přízeň udržíme i v příštím roce, Roce dítěte.“

Společnost České teplo s.r.o. spolupracuje s projektem od roku 2008. V rámci svých obchodních aktivit přispívá na sbírkové konto Pomozte dětem jednou korunou za každý prodaný GJ tepelné energie, významnou částkou přispěla rovněž z pozice titulárního partnera tříturnajové série České teplo Nobless Golf Tour. Díky těmito aktivitám se stala v prvním roce spolupráce jedním z nejvýznamnějších partnerů sbírky. Štafetu přebírá od společností Schneider Electric CZ, s.r.o. a Schneider Electric, a.s., které zaujímaly pozici generálního partnera od roku 2006. Významným způsobem tak poprvé umožnily a zároveň podpořily další rozvoj projektu. Z důvodu finanční krize však byly nuceny z této pozice odstoupit. Obě společnosti v projektu zůstávají i nadále v pozici partnera. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: www.pomoztede­tem.cz.