Hlavní navigace

Poprvé v České republice “přijímačky” na vysokou školu formou e-testů!

[Tisková zpráva] Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ověřuje v těchto dnech nový koncept přijímacích zkoušek ke studiu na univerzitě. Vedení její Provozně ekonomické fakulty se rozhodlo využít možnosti přijímacích zkoušek na počítači, kterou nabízí modul eLearning implementovaný v Univerzitním informačním systému MZLU v Brně.

Sdílet

Při přijímací zkoušce s využitím eLearningových testů (tzv. e-testů) dostane uchazeč po prokázání své totožnosti základní instrukce a jednoznačný kód, kterým se identifikuje informačnímu systému univerzity. Ten podle zadaného kódu vybere testy ze všech předmětů, ze kterých má uchazeč skládat přijímací zkoušku, a postupně nechá uchazeče všemi testy projít. Po odeslání zpracovaného testu počítač ihned test bodově vyhodnotí.

Uchazeči tak nepíší běžné papírové testy, které musí následovně opravit desítky pedagogů. Navržený systém šetří jejich čas a umožňuje uchazečům získat informaci o výsledku testu ihned po jeho napsání. Otázky jsou navíc generovány z rozsáhlé databáze náhodně, je tedy výrazně snížena možnost opisování. Navíc testy provádí až 100 studentů v 5 počítačových laboratořích současně.

A jaké jsou reakce uchazečů na nový systém? Na otázku, jak by uchazeč porovnal e-testy a písemnou podobu textů, odpovídá pan Kopetka, že e-testy jsou pohodlnější a rychlejší, člověk se nemusí „otravovat“ s křížkováním. Na otázku, zda při psaní e-testů narazila na nějaké potíže, odpovídá slečna Kolářová prostě „bylo to v pohodě.“

„Vývojáři“ z Ústavu informačních a komunikačních technologií MZLU v Brně jsou přesvědčeni, že na tento racionální a úsporný systém budoucnosti v oblasti přijímacích zkoušek ke studiu na univerzitu přejdou postupně i na ostatních fakultách univerzity, respektive i na jiných vysokých školách. Unikátní univerzitní informační systém Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, v jehož modulu eLearning jsou e-testy pro přijímací řízení implementovány, je totiž v současné době nasazen i na dalších vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí, tj. na Slovensku.