Hlavní navigace

Pořad ČT Neznámí hrdinové pomáhá chápat moderní historii naší země

[Tisková zpráva] Dokumentární cyklus České televize Neznámí hrdinové si v lednu připomíná dva roky své úspěšné existence. Diváci mohli za tuto dobu vidět na ČT2 celkem 70 premiérových dokumentů, které představily pohnuté životní osudy nepříliš známých, nebo pozapomenutých hrdinů našich moderních dějin.

Sdílet

Pořad, jehož sledovanost se pohybuje okolo dvou procent (přibližně 200 tisíc diváků), má své věrné fanoušky a příznivou diváckou odezvu. Neznámí hrdinové se objevují na obrazovkách každé pondělí na ČT2 kolem 21:00 a v reprízách také na ČT24. V loňském roce získal cyklus historických dokumentů Cenu Andreje Stankoviče.

Předností pořadu je mimo jiné i to, že uchovává pro budoucnost výpovědi dosud žijících pamětníků historických událostí. Každým rokem jich však ubývá, protože jejich věk se většinou pohybuje mezi osmdesáti a devadesáti lety. Právě proto považuje dramaturg pořadu Jiří Sirotek svědectví těchto lidí za unikátní a nezastupitelné. „Výhodou tohoto dokumentárního cyklu je to, že autentický osobní prožitek sděluje přímý svědek události. Divák tak není odkázaný jen na názor profesionálního historika, který často hledá fakta a souvislosti zbavené emocí a existenciálního rozměru lidského bytí.“ Jiří Sirotek zároveň připouští, že jeho vlastní představa o hrdinství se pod vlivem práce na dokumentech mění. Hrdinství však vnímá především jako schopnost jedince odolat tlaku nehumánního systému, vzchopit se k aktivnímu odporu a uchovat si tak svou vnitřní integritu a charakter. Zároveň si uvědomuje propojenost pojmů hrdinství a oběť. „Člověk přestává být obětí, když se stává aktivním odpůrcem zla. Ta aktivita může být různá: může se projevit účastí na domácím odboji, v přímém boji s nepřítelem, ale může mít i podobu skromnou a mediálně ne vždy tak atraktivní, když se jedná třeba o ukrývání pronásledovaného člověka v době heydrichiády.“

Dramaturgickým záměrem tvůrců pořadu je i nadále pokračovat ve vytýčené linii, tedy představovat konkrétního člověka ve vypjaté životní situaci na osudové křižovatce dějin a objevovat zapomenuté či neznámé příběhy z období 2. světové války a následné komunistické totality. Cyklus se podle Jiřího Sirotka rozhodně nevyčerpal a má stále co nabídnout všem zájemcům o naši minulost, zejména však mládeži, jejíž historická paměť je krátká.

V letošním roce uvidí diváci 29 premiérových dokumentů tohoto ojedinělého publicistického projektu televize veřejné služby , který ukazuje, že Češi nejsou národ bez hrdinů.

Více informací: www.ceskatele­vize.cz/program