Hlavní navigace

Pořádek v licencích firmám ušetří až 30 % nákladů. A to je jen začátek

[Tisková zpráva] Firmám leží v softwarových licencích až třetina IT majetku, často se ale chovají, jako by si toho nebyly vědomy. Současné trendy na cestě k hospodárnějšímu zacházení s IT investicemi a nové technologické nástroje, které firmám významně ulehčí IT provoz, rozebírala konference SAM v kostce 2010.

Sdílet

PRAHA, 8. prosince 2010 – Snižování nákladovosti informačních technologií a jejich úspornější správa patří mezi nejčastěji skloňované termíny profesionálů v oblasti informačních technologií. Prostor pro úspory tu rozhodně stále ještě je, řada firem může velmi rychle a velmi snadno snížit až o 30 % náklady v oblasti auditu svých licenčních potřeb. Audit přitom představuje teprve začátek. S využitím dalších kroků, jako je zapojení monitoringu či správa veškerého IT majetku, mohou být úspory v IT mnohem výraznější. Takové je klíčové konstatování konference SAM v kostce 2010, která se za účasti dvou set posluchačů a zhruba desítky autorit z oboru konala 24. listopadu 2010 v Praze a jejímž odborným garantem se stala technologická společnost truconneXion.  

Podle Roberta Kleinera, ředitele pro strategii a člena představenstva truconneXion, byl uplynulý rok v oblasti software asset managementu (SAM) právě ve znamení výrazného růstu zájmu společností o monitoring zaměstnanců. „Efektivita zaměstnanců se v době krize ocitla ve středu zájmu absolutní většiny firem, které se ji rozhodly řešit – a to jim dává dobrý vklad i do budoucna. Očekáváme, že po otázce ,Hrají si, nebo pracují?‘ přijdou v roce 2011 na řadu další klíčové otázky týkající se správy IT majetku – Kolik čeho reálně používám? Mám si počítač koupit, nebo najmout? Která z investic do IT mi přinese největší efekt?“ uvádí Robert Kleiner.  

Na většinu těchto otázek lze najít odpovědi v případě, že uvedeme v život SAM a správu IT aktiv jako takovou. Nástroje SAM umožňují nejen provést okamžitou evidenci IT majetku, ale také pragmaticky rozhodovat a relevantně reagovat na důležité události. S přechodem z prvotního stavu chaosu, kdy firma nemá přehled ani o tom, co vlastní, do stavu jasného vědomí o hodnotě IT zdrojů a jejich dynamického plánování, jsou pak spojené ještě výraznější úspory než již zmíněných 30 % celkových IT nákladů – jejich výše závisí na konkrétní situaci firmy. 
  

Nová  verze AuditPro ještě více usnadní zavedení pořádku ve správě IT aktiv 

Podle poznatků  truconneXion se vedle monitoringu zaměstnanců dá nejrychleji uspořit v oblasti inventarizace IT zdrojů, zejména pak softwarových licencí. Často se totiž nakupuje software, který nikdo nepotřebuje. Podle zjištění truconneXion se investice do softwaru vyhazují oknem, protože management nedostává relevantní údaje. Ředitel společnosti Outsourcing Solutions Jiří Jakeš toto zjištění potvrzuje: „Problém je v tom, že management často nevnímá hodnotu SW jako firemní majetek. Kdyby si byly firmy vědomy, že v něm mají uloženu až jednu třetinu hodnoty IT, chovaly by se jinak,“ je přesvědčen Jiří Jakeš

Nejvýznamnější domácí konference v oblasti SAM se stala příležitostí pro uvedení nové verze auditovacího nástroje AuditPro verze 7. Původní český software potvrzuje svoje výsadní postavení nejenom v České republice, kde tento produkt aktuálně ovládá 75 % trhu specializovaných SAM nástrojů, ale také na Slovensku, v Rusku a Polsku. Pozice jedničky na trhu posílila také díky akvizici společnosti FairNet v září tohoto roku. 

„Dlouho jsme si lámali hlavu, kterým směrem se má nová verze AP 7 ubírat, takže jsme byli před jejím prvním odhalením na veřejnosti opravdu napjatí. Pozitivní reakce účastníků konference však naprosto překonaly naše očekávání. Ambicí nové verze totiž není nic menšího než výrazně usnadnit zavedení pořádku při správě IT aktiv a vytěžit při ní maximum z dostupných informací,“ reprodukuje odezvu ze strany zákazníků a partnerů Robert Kleiner ze společnosti truconneXion

Šest nejčastějších důvodů chaosu v licencích a neefektivního způsobu jejich pořizování – 

podle konstatování  konference SAM v kostce 2010: 
 

  1. Složitá  licenční politika výrobců  softwaru – není výjimkou, že velké SW firmy vydávají ročně až stovky stran změn licencování svých produktů.
  2. Nákupy počítačů a softwaru jsou ve firmách realizovány impulzivně, bez centrálního plánování a dostatku času pro vyjednání dostatečně výhodných podmínek (multilicenčních smluv).
  3. Nezřídka se nakupuje software, který nikdo nepotřebuje, protože není možné získat relevantní podklady. Není čas se ptát uživatelů, na co přesně software potřebují a zda jej nelze nahradit bezplatnou licencí nebo již existujícím vybavením.
  4. Nejsou využívány výhody poskytované licenčními smlouvami softwaru – zaměstnanecké licence, jedna licence současně pro stolní i přenosný počítač apod.
  5. Faktury či jiné doklady o nabytí softwaru, aktualizací či servisních smluv nejsou evidovány v oddělení IT, nýbrž v účtárně. Obtížně se dohledávají a jsou skartovány spolu s ostatními účetními dokumenty.
  6. Zavedení efektivní správy licencí je i přes existující legislativu a exekutivní normy poměrně komplikovaný a časově náročný proces.
 
 
 

O produktu AuditPro – www.auditpro.cz

AuditPro je původní  český nástroj pro správu licencí a evidenci počítačů. Umožňuje ve velmi krátké době zavést efektivní správu softwaru, hardwaru i veškerého ostatního majetku tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálně šetřila prostředky firem. Přináší rovněž unikátní informace o skutečném využití používaných IT zařízení a softwarových aplikací konkrétním uživatelem. Prodej licencí AuditPro v současné době dosáhl 720 tisíc.

Díky nástroji AuditPro obdržela technologická spo­lečnost truconneXion prestižní  ocenění Partner roku 2010 pro střední a východní Evropu v kategorii Software Asset Management (SAM) od společnosti Microsoft.  

O společnosti truconneXion – www.txn.cz

Společnost truconneXion, a. s., poskytuje déle než šestnáct let profesionální IT služby společnostem z nejrůznějších sektorů. Společnost je od svého vzniku koncipována jako moderní organizace, která se dokáže velmi pružně přizpůsobit specifikům trhu a dynamice vývoje informačních technologií.